REVYlučné riešenia

Revysol® je inovatívna fungicídna účinná látka, ktorá prináša revolučné zmeny v ochrane rastlín. Na rozdiel od azolov starej generácie, Revysol® je prvý zástupca unikátnej skupiny isopropanolazolov, vyvinutej spoločnosťou BASF. Revysol® bol objavený a vyvinutý tak, aby zabezpečil maximálne účinnú a dlhodobú ochranu proti širokému spektru chorôb v rôznych plodinách, napr. obilniny, repka, cukrová repa, vinič a iné.

  • Je mimoriadne flexibilný
  • Rýchlo preniká do pletív
  • Dlhodobo chráni rastlinné pletivá

Prečo potrebujeme nové účinné látky? Akým výzvam musí čeliť poľnohospodárstvo?

Farmy sú ziskové, len ak dokážu navyšovať zisk nad náklady. Musia pracovať rýchlejšie, vyvarovať sa chybám a stratám na úrodách vďaka efektívnym a všestranným riešeniam.

Od roku 2010 priemerná teplota rástla rýchlosťou 1,2° C za dekádu. To môže ovplyvniť kvalitu pôdy, úroveň stresu pôsobiaceho na plodiny, a tiež ich zdravotný stav, pretože vyššie teploty zvyšujú tlak chorôb. Stretávame sa s čoraz premenlivejším počasím, sucho a horúco striedajú intenzívne dažde. Nové účinné látky musia spoľahlivo fungovať za každej situácie.

Až 90% súčasne predávaných fungicídov v EÚ 28 môže byť zakázaných v najbližších niekoľkých rokoch. Ide hlavne o azolové účinné látky. Menšie množstvo účinných látok môže spôsobiť boj s chorobami výrazne zložitejším.

Choroby sú odolnejšie voči účinným látkam, čo sťažuje dosiahnutie úrodového potenciálu.

Prečo je Revysol® tak jedinečný?

1 Je mimoriadne flexibilný

Jedinečné chemické zloženie ú.l. Revysol® umožňuje molekule zmeniť tvar podľa potreby. Vďaka tejto zmene sa Revysol® viaže 100 × silnejšie na cieľové miesto patogéna ako ostatné konvenčné triazoly, a to aj v prípade vzniku rezistentnej populácie.

2 Rýchlo preniká do pletív

Ihneď po aplikácii je Revysol® listami absorbovaný a rýchlo rozvádzaný rastlinnými pletivami. Výsledkom toho je rýchly a silný kuratívny účinok proti mnohým ekonomicky významným chorobám. Rýchly prienik do pletív zaisťuje zároveň vynikajúcu odolnosť proti dažďu krátko po aplikácii, čo uľahčuje plánovanie fungicídnej ochrany.

3 Dlhodobo chráni rastlinné pletivá

Revysol® sa veľmi efektívne pohybuje aj vo vnútri samotného listu. Vytvára pevné väzby, z ktorých následne dochádza k jeho stabilnému a postupnému uvoľňovaniu. Vďaka tejto vlastnosti zaisťuje dlhodobú účinnosť a preventívnu ochranu, ktorá je slabinou azolov predchádzajúcej generácie.

Revycare® + Flexity® Pack

S našim novým fungicídnym riešením sme pripravení zaviesť revolučné zmeny v ochrane obilnín

Revycare® + Flexity® Pack je viac ako fungicíd s pozitívnym vplyvom na fyziológiu rastlín

V pokusoch vykazoval pozitívny vplyv na úrodu aj pri absencii chorôb vďaka naštartovaniu fyziologických procesov a redukcii stresových faktorov.

V posledných rokoch zažívame extrémne výkyvy počasia. Čoraz častejšie je suchá a veľmi horúca jar. Celý porast, ale hlavne úrodo-tvorné listy sú stresované vysokou teplotou, rýchlejšie usychajú, čo má za následok pokles celkovej úrody a potenciálu obilniny. Termovízia nám pomohla znázorniť na fotkách zníženie stresu a teploty v poraste vďaka účinnej látke pyraclostrobín oproti neošetrenej kontrole.

Účinná látka
100 g/l Revysol® (Mefentrifluconazole)
100 g/l Pyraclostrobin
300 g/l Metrafenon
Odporučená dávka
1 balenie = 16,6 ha 0,9 l/ha Revycare®
+ 0,3 l/ha Flexity®
Použitie v plodináchPšenica, jačmeň
Dávka vody100 – 300 l/ha
Termín aplikácieKoniec odnožovania až po začiatok klasenia
Spôsob účinkuPreventívny, kuratívny a eradikatívny
Spektrum účinkuSeptorióza pšenice, hrdze, múčnatka trávová, choroby päty stebla, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, ramuláriová škvrnitosť

Osiris® Duo Pack obsahuje Revystar® + Caramba

Synergický efekt vylepšuje pokryvnosť a príjem účinných látok.

Osiris® Duo má viac ako 22-násobnú vyššiu pokryvnosť na liste ako voda.

  • Silná priľnavosť
  • Vynikajúca pokryvnosť
  • Rýchla absorbcia

Osiris® Duo Pack – široké spektrum ochrany proti listovým a klasovým chorobám

Účinná látka100 g/l Revysol® (Mefentrifluconazole)
60 g/l Metconazole
Odporučená dávka0,5 l/ha Revystar® + 1,0 Caramba®
1 balenie = 10 ha
Použitie v plodináchPšenica, jačmeň
Dávka vody200 – 300 l/ha
Termín aplikácieBBCH 49-69 (viditeľné osiny až po koniec kvitnutia)
Spôsob účinkuPreventívny, kuratívny a eradikatívny
Spektrum účinkuSeptorióza pšeničná, hrdze, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, ramuláriová škvrnitosť, fuzariózy
Hore