Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Sercadis®

fungicíd

Tak flexibilný, ako potrebujete

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený proti hubovým chorobám viniča, jadrovín a zemiakov.

Benefity


  • excelentná účinnosť: múčnatka a chrastavosť
  • dlhotrvajúci spoľahlivý účinok
  • vysoká flexibilita použitia
  • jednoduché použitie

Základné informácie

Názov Sercadis®
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 300 g/l fluxapyroxad (Xemium)
Etiketa Sercadis-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Sercadis-KBU
Informácie z katalógu Sercadis-katalog

Prípravok Sercadis, obsahujúci účinnú látku fluxapyroxad, je vysoko účinný fungicíd ochraňujúci vinič, jadroviny a zemiaky proti hubovým chorobám. Prípravok veľmi dobre pôsobí proti triedam húb Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes a Zygomycetes.

Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Prípravok Sercadis je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť 0,25 - 0,3 l/ha Proti chrastavitosti aplikujte prípravok v dávke 0,25 – 0,3 l na ha v štádiu BBCH 53-81 maximálne 3-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami je 7 – 10 dní. Proti múčnatke jabloňovej aplikujte v dávke 0,25 l na ha v štádiu BBCH 53-81. Interval medzi aplikáciami 10 – 14 dní. Dávka vody 150 – 1000 l na ha.
múčnatka jabloňová 0,25 l/ha Proti chrastavitosti aplikujte prípravok v dávke 0,25 – 0,3 l na ha v štádiu BBCH 53-81 maximálne 3-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami je 7 – 10 dní. Proti múčnatke jabloňovej aplikujte v dávke 0,25 l na ha v štádiu BBCH 53-81. Interval medzi aplikáciami 10 – 14 dní. Dávka vody 150 – 1000 l na ha.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka viniča 0,25 l/ha Proti múčnatke viniča aplikujte v dávke 0,15 l na ha v štádiu BBCH 11-83 maximálne 3-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami je 10 – 21 dní. Dávka vody 200 – 1200 l na ha.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
koreňomor ľuľkový 0,8 l/ha Aplikujte ako moridlo pri sadení zemiakov v dávke 0,8 l na ha. Dávka vody 60 – 200 l na ha.
Hore