Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Signum®

fungicíd

Vynikajúci fungicídny prípravok proti hubovým chorobám ovocia a zeleniny

Postrekový dvojzložkový fungicídny prípravok so systémovým účinkom s aktívnymi látkami zo skupiny carboxamidov a strobilurínov vo forme vodorozpustných granúl určený proti hubovým chorobám kôstkovín a cibule.

Benefity


  • veľmi široké spektrum účinku v mnohých plodinách
  • účinok nezávislý od teploty
  • mimoriadne dlhý účinok
  • vhodný do integrovanej produkcie
  • obmedzuje vznik rezistencie

Základné informácie

Názov Signum®
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid
Etiketa Signum-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Signum-KBU
Informácie z katalógu Signum-katalog

Signum má systémový účinok. Do rastliny preniká listami a účinná látka je potom rozvádzaná v rastline akropetálne pletivami rastlín. Signum zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Spôsob biochemického účinku spočíva v inhibícii mitochondriálnej respirácie blokovaním prenosu elektrónov, tým dochádza k redukcii tvorby ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Signum sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti monilióze kôstkovín (Monilinia laxa) a proti plesni cibule (Peronospora destructor) na cibuli.

Prípravok Signum je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň cibule 1,5 kg/ha Vďaka jedinečnému mechanizmu pôsobnenia účinných látok boscalid a pyraclostrobin, ako aj ich kombinácii má prípravok Signum široké spektrum účinku na kôstkovinách. Prvú aplikáciu vykonajte počas kvitnutia v dávke 0,75 kg/ha. Podľa tlaku choroby doporučujeme 2 maximálne 3 aplikácie za sezónu, pričom posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 7 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postreku by mala byť 0,075%. Odporučené množstvo vody pri použití v kôstkovinách je 1000 l/ha. 1 - 3 aplikácie
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza 0,75 kg/ha Vďaka jedinečnému mechanizmu pôsobnenia účinných látok boscalid a pyraclostrobin, ako aj ich kombinácii má prípravok Signum široké spektrum účinku na kôstkovinách. Prvú aplikáciu vykonajte počas kvitnutia v dávke 0,75 kg/ha. Podľa tlaku choroby doporučujeme 2 maximálne 3 aplikácie za sezónu, pričom posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 7 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postreku by mala byť 0,075%. Odporučené množstvo vody pri použití v kôstkovinách je 1000 l/ha. 1 - 3 aplikácie
Hore