Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Spectrum®

herbicíd

Preemergentný herbicíd, ktorý hladko a čisto odstráni burinu z vašich polí

Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

Benefity


  • vysoká selektivita ku všetkým hybridom slnečnice a kukurice
  • dlhotrvajúci účinok proti burinám
  • široké spektrum účinku proti trávovitým a širokolistovým burinám
  • bez obmedzenia v pásmach ochrany spodných vôd (PHO)

Základné informácie

Názov Spectrum®
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 720 g/l dimethenamid-p
Etiketa Spectrum-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Spectrum-KBU
Informácie z katalógu Spectrum-katalog

Prípravok Spectrum je selektívny kontaktný herbicíd určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a trávovitých burín. Účinná látka je prijímaná cez koleoptily klíčiacich rastlín. Buriny odumierajú pred alebo ihneď po vzídení. Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám.

Prípravok Spectrum je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Hore