Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Sporgon 50 WP

fungicíd

Základné informácie

Názov Sporgon 50 WP
Formulácia zmáčateľný prášok
Zloženie 50 % prochloraz-mn
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu šampiňónov proti nižším hubám (Verticillium, Mycogone, Cladobotryum) a kôstkovín proti monilióze.

Sporgon 50 WP je kontaktný fungicídny prípravok s hĺbkovým účinkom. Preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný. Má protektívne a eradikatívne účinky.Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

Prípravok Sporgon 50 WP je v poľnom použití kompatibilný s bežne používanými insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza 0,4 kg/ha (0,04%) Proti monilióze kôstkovín aplikujte v dávke 0.4 kg na ha (0.04%). Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača a vzrastu porastu, stromy je nutné dokonale ošetriť. Prvé ošetrenie vykonajte na začiatku kvitnutia, druhé na konci kvitnutia (o 10-15 dní neskôr), najneskôr však do opadnutia kvetných lístkov. Pri trvalom suchu stačí jedno ošetrenie.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hubožer zhubný 3 g/m2 Prípravok použite podľa potreby pri výskyte uvedených chorôb alebo preventívne v obdobiach medzi vlnami vzchádzania šampiňónov.* Choroby predpokladané v prvej vlne vzchádzania - ošetrenie odporúčame vykonať formou jednej aplikácie. Prípravok SPORGON 50 WP použite v dávke 3 g.m-2 plochy 7-9 dní po založení kultúry do boxu.* Choroby očakávané počas druhej vlny - ošetrenie odporúčame vykonať formou troch aplikácii. Prípravok SPORGON 50 WP použite v dávke 60 g na 100 l vody na 100 m2 prvýkrát 7 dní po založení kultúry do boxu, ošetrenie zopakujte v rovnakej dávke ihneď po zbere prvej a tretej vlny.* Choroby očakávané v tretej alebo v neskorších vlnách - ošetrenie odporúčame vykonať formou dvoch aplikácii. Prípravok SPORGON 50 WP použite v dávke 120 g na 100 l vody na 100 m2 prvýkrát 7-9 dní po založení kultúry do boxu, ošetrenie zopakujte v rovnakej dávke ihneď po zbere druhej vlny.
Hore