Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Stellar®

herbicíd

Spoľahlivé herbicídne riešenie jedno a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ošetrenie kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

Benefity

  • širokospektrálny účinok proti jedno a dvojklíčnolistovým burinám
  • kontaktný, rastový a čiastočne aj reziduálny účinok
  • topramezone – jedna z najlepších účinných látok proti trávovitým burinám
  • rýchla translokácia do rastlinných pletív
  • nezanecháva v pôde škodlivé rezíduá pre následné plodiny
  • vysoká selektivita k pestovanej plodine

Základné informácie

Názov Stellar®
Formulácia kvapalný koncentrát
Zloženie 160 g/l dicamba, 50 g/l topramezone
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Účinná látka topramezone patrí medzi herbicídne látky zo skupiny inhibítorov 4-HPPD. Topramezone je prijímaný listami a koreňmi, jedná sa o systémovú látku ktorá je rozvádzaná meristémom. Enzým 4-HPPD sa podieľa na biosyntéze karotenoidov.

Účinná látka dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín narušuje biochemické procesy auxinu a tým delenie buniek.

Účinok: za 5-7 dní po ošetrení účinnou látkou topramezone je viditeľné značné vybielenie listov burín a dochádza k inhibícii rastu. Počas 2 týždňov po ošetrení dochádza k nekrotizácii citlivých pletív a rastlina odumiera. Topramezone je charakteristický systémovým účinkom na buriny. Účinná látka topramezone má minimálny účinok cez pôdu a neúčinkuje na neskôr vzídené buriny t.j. účinkuje len na buriny zasiahnuté prípravkom. Dicamba spôsobuje deformáciu postihnutých burín a postupné hynutie rastlín.

Prípravok Stellar je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Hore