Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Swing® Top

fungicíd

Širokospektrálny fungicíd do obilnín s jedinečným pôsobením.

Postrekový prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti listovým a klasovým chorobám pšenice ozimnej.

Benefity

  • výborná účinnosť proti chorobám listov a klasov obilnín
  • pozitívne fyziologické pôsobenie
  • výrazná redukcia mykotoxínov v zrne
  • zlepšuje kvalitatívne parametre zrna (HTZ, obsah bielkovín, klíčivosť)

Základné informácie

Názov Swing® Top
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 50 g/l epoxiconazole, 133 g/l dimoxystrobin
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Swing Top je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline.

Pôsobí proti múčnatke trávovej, hrdziam, septoriózam pšenice a fuzariózam klasov na pšenici ozimnej.

Dimoxystrobin je účinná látka zo skupiny strobilurinov, blokuje dýchanie bunky patogéna na úrovni mitochondrií a zabraňuje klíčeniu spór patogéna. Pôsobí preventívne, účinok je zvyšovaný redistribúciou účinnej látky výparom po povrchu rastliny.

Epoxiconazole je účinná látka zo skupiny triazolov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny heterocyklických látok, inhybujúcich biosyntézu ergosterolu. Je systémová účinná látka so širokým spektrom účinku. Po aplikácii epoxiconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, blokuje jej funkciu, čo má za následok, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Epoxiconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie.

Prípravok Swing top je kompatibilný s bežne používanými insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov 1 - 1,2 l Proti fuzariózam aplikujte Swing Top od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61 - 69), najlepšie 1 - 2 dni po daždi. Je treba dodržať predpísanú ochrannú dobu. Môžete aplikovať samostane ako jedno ošetrenie, alebo v systéme dvojitého ošetrenia, kde ako prvé ošetrenie aplikujte Capalo a druhé Swing Top.
helmintosporióza pšenice 1 - 1,2 l od objavenia sa príznakov cca. od fázy BBCH 49 až do konca kvitnutia BBCH 69 Môžete aplikovať samostane ako jedno ošetrenie, alebo v systéme dvojitého ošetrenia, kde ako prvé ošetrenie aplikujte Capalo a druhé Swing Top.
múčnatka trávová 1 - 1,2 l BBCH 39 - 69 max 2 x počas vegetačnej sezóny
septorióza pliev 1 - 1,2 l v dobe objavenia sa príznakov, cca od fázy BBCH 49 do konca kvitnutia BBCH 69 Môžete aplikovať samostane ako jedno ošetrenie, alebo v systéme dvojitého ošetrenia, kde ako prvé ošetrenie aplikujte Capalo a druhé Swing Top.
septorióza pšenice 1 - 1,2 l v dobe objavenia sa príznakov, cca od fázy BBCH 49 do konca kvitnutia BBCH 69 Môžete aplikovať samostane ako jedno ošetrenie, alebo v systéme dvojitého ošetrenia, kde ako prvé ošetrenie aplikujte Capalo a druhé Swing Top.
Hore