Systiva® - Výhody a prínos nie len v jarnom jačmeni

Asi už málo kto z odbornej verejnosti nevyskúšal, alebo nepočul o výhodách a účinkoch aplikácie prípravku Systiva® v jarnom jačmeni. No viacročné overené skúsenosti v praxi dokazujú vynikajúce výsledky s touto technológiou aj v oziminách.

Ako je možné, že prípravok aplikovaný na zrno dokáže tak dlhodobo pôsobiť v oziminách? Odpoveď je jednoduchá a logická. Ide o dlhodobé pôsobenie masívnej dávky účinnej látky fluxapyroxad (Xemium®) v prípravku Systiva®, ktorá pôsobí od zasiatia až do jari

V posledných rokoch sa stretávame s miernym teplotným priebehom jesene a zimy. Preto sú porasty častokrát napádané infekciami už v ranných štádiách rastu, čo oslabuje ich kondíciu.

Tiež mnohé infekcie prebiehajú v období, kedy nie je možný zásah foliárnym fungicídom a symptómy sa prejavia omnoho neskôr. Aj tým že účinná látka nie je vystavená priamemu UV žiareniu, čo urýchľuje jej polčas rozkladu, je účinnosť dlhodobejšia.

Postupným uvolňovaním rastlina príjma účinnú látku cez koreňový systém a tá je potom rozvádzaná do nových pletív. Porast je v jarnom období vitálnejší, bez napadnutia a je typický rýchlejším štartom a lepším odnožovaním.

Vo všetkých prípadoch nebol potrebný skorý zásah fungicídom, najmä pre výskyt múčnatky. Tá je v posledných rokoch bežná, už v skorých štádiách rastu. Dokonca za posledné 3 roky, nebola potrebná ani aplikácia T2.

Porasty ošetrené prípravkom Systiva®, dokážu podržať zdravšie a vitálnejšie odnože, aj počas dlhodobého sucha.

Priemerný prínos sa potom pohybuje cca 0,5t/ha, čo nám opäť potvrdzujú aj tohtoročné úrody.

V hektickej dobe v priebehu apríla, kedy je v plnom prúde siatie kukurice, ochrana repky, herbicídne ošetrenie obilnín, je pre agronóma príjemné overiť si, že porasty založené so Systivou skutočne nevyžadujú fungicídny zásah.

Aplikačnú techniku aj pracovné sily môžete využiť tam, kde je to v danej chvíli skutočne treba.

  • Poskytuje dlhodobú ochranu proti listovým chorobám od samého začiatku vegetácie
  • Vytvára základ pre vyššie a istejšie úrody

Odporúčanie na 1 tonu osiva:

  • Ozimný jačmen: 1 l/t Systiva® + 2 l/t Kinto® Duo
  • Ozimná pšenica: 1,5 l/t Systiva® + 2 l/t Kinto® Duo
  • Ozimná pšenica tvrdá: 1,5 l/t Systiva® + 1,5 l/t Kinto® Plus

Systiva video

Systiva®

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ochranu osiva a listov.

Prejsť na stránku produktu

Pozrite si aj výsledky pokusov

Fotky a priebeh pokusov s prípravkom Systiva®

Fotky a priebeh pokusov Systiva®
Hore