Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Systiva® - Výsledky pokusov

Pokus v roku 2019/2020

Lokalita: Bánovecko

Podnik: MVL Bánovce nad Bebravou

Základné informácie o pokuse

Odroda: ozimná pšenica, odroda Genius,

Popis:

• Porast, kde nebola aplikovaná Systiva® bol morený Difend 2L + Kinto® Plus 1,5Lna tonu. Výmera 15ha

• Porast, kde bola aplikovaná Systiva® bol morený Kinto® Plus 1,2L + Systiva® 1,2L na tonu. Výmera 48ha

Na pšenici ošetrenej Systivou je zreteľne vidno, ako lepšie znáša extrémne podmienky (chlad,sucho) – čo spôsobuje práve účinná látka Xemium® (fluxapyroxad) v prípravku Systiva®.

Táto účinná látka, nie len že chráni rastlinku voči hubovým chorobám, ale zlepšuje fyziologické vlastnosti rastlín. Túto vlastnosť nazývame AgCelence efekt.

Rastlinky po presadení do kochlíka

"kochlíkový test"
"kochlíkový test"

Systiva video

Systiva®

Systiva®

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ochranu osiva a listov.

Prejsť na stránku produktu
Hore