Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Tango® Super

fungicíd

Osvedčená klasika medzi fungicídnymi prípravkami v obilninách.

Postrekový prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti listovým a klasovým chorobám obilnín.

Benefity

  • vysoká účinnosť proti chorobám listov a klasov obilnín
  • účinkuje preventívne, kuratívne a eradikatívne
  • vyznačuje sa vysokou selektivitou
  • účinné látky sú rýchlo prijímané do rastlinných pletív

Základné informácie

Názov Tango® Super
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 84 g/l epoxiconazole, 250 g/l fenpropimorph
Etiketa Tango-Super-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Tango-Super-KBU
Informácie z katalógu Tango-Super-katalog

Tango Super je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis) na pšenici a jačmeni, proti hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a hrdzi pšeničnej (Puccinia triticina) na pšenici, hrdzi jačmennej ( P. hordei) na jačmeni a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa (Rhynchosporium secalis).

Epoxiconazole patrí do skupiny triazolov a pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie, pričom tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne. Vedľa menovaných účinkov táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Fenpropimorph patrí do skupiny morfolinov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny heterocyklických látok, inhibujúcich biosyntézu sterolov, ktoré sú zlúčeniny pre huby nepostrádateľné. Morfoliny sú charakteristické systémovým účinkom a širokým spektrom účinku. Systémová aktivita sa prejavuje eradikačným pôsobením v pletivách rastlín, vzdialených od miesta aplikácie.

Prípravok Tago Super je kompatibilný s bežne používanými insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.
Pri vyšších teplotách a nižšej vzdušnej vlhkosti môže vplyvom pridaného hnojiva dôjsť k poškodeniu porastu. Odporúčanie pre aplikáciu DAM 390 (nízky tlak a veľké kvapky) nie sú v súlade s odporúčaním pre aplikáciu fungicídov (vysoký tlak a malé kvapky).

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1 l/ha V jačmeni jarnom sa ošetruje v priebehu odnožovania až do začiatku klasenia podľa potreby a infekčného tlaku, najnesôr do začiatku kvitnutia, ideálne fo fáze BBCH 39 – 49.Prípravok vykazuje vynikajúci a dlhotrvajúci účinok proti všetkých významným chorobám obilnín. Najlepší účinok sa dosiahne pri aplikácii na začiatku napadnutia porastu.
múčnatka trávová 1 l/ha V jačmeni jarnom sa ošetruje v priebehu odnožovania až do začiatku klasenia podľa potreby a infekčného tlaku, najnesôr do začiatku kvitnutia, ideálne fo fáze BBCH 39 – 49.Prípravok vykazuje vynikajúci a dlhotrvajúci účinok proti všetkých významným chorobám obilnín. Najlepší účinok sa dosiahne pri aplikácii na začiatku napadnutia porastu.
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 1 l/ha V jačmeni jarnom sa ošetruje v priebehu odnožovania až do začiatku klasenia podľa potreby a infekčného tlaku, najnesôr do začiatku kvitnutia, ideálne fo fáze BBCH 39 – 49.Prípravok vykazuje vynikajúci a dlhotrvajúci účinok proti všetkých významným chorobám obilnín. Najlepší účinok sa dosiahne pri aplikácii na začiatku napadnutia porastu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1 l/ha
múčnatka trávová 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 1 l/ha
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
múčnatka trávová 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
septorióza pšenice 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
múčnatka trávová 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
septorióza pšenice 1 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
Hore