Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Vivando®

fungicíd

Nový a unikátny spôsob boja proti múčnatke vo viniči

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu zo skupinybenzofenónov s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom na ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Benefity


  • flexibilnosť použitia počas celej vegetácie
  • odolnosť voči zrážkam jednu hodinu po aplikácii
  • vynikajúca účinnosť aj za vlhkého počasia
  • kompatibilný v integrovanej produkcii

Základné informácie

Názov Vivando®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 500 g/l metrafenone
Etiketa Vivando-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Vivando-KBU
Informácie z katalógu Vivando-katalog

Vivando je lokálne systémový fungicídny prípravok na ochranu viniča proti múčnatke viniča, obsahuje účinnú látku metrafenone prvú účinnú látku zo skupiny benzofenónov.

Vivando zabraňuje prieniku infekčných štruktúr do rastliny, rastu mycélia, haustórií a sporulácii múčnatky viniča. Najlepšia účinnosť je dosiahnutá pri preventívnej aplikácii prípravku. Vivando je rastlinou rýchle prijímané.

Vivando sa vyznačuje preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti múčnatke viniča.

Prípravok Vivando je kompatibilný s bežne používanýmu fungicídmi a akaricídmi.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka viniča 0,2 l/ha Prvý postrek sa vykonáva na začiatku infekcie, najskôr od fázy 5. listu viniča (BBCH 15). nasledujúcu aplikáciu robíme s odstupom 10 - 14 dní. Pri vysokom infekčnom tlaku múčnatky viniča a rýchlom náraste nových listov je potrebné tento interval ošetrenia skrátiť. Množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha. Odporúčame použiť maximálne 3x za sezónu, aby nevznilkla rezistencia.
Hore