Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Cantus®

Ochrana proti botrytíde a sekundárnym chorobám vo viniči .

Benefity


  • neutrálny ku kvaseniu a kvalite
  • bezproblémová miešateľnosť a odrodová znášanlivosť
  • moderná WG formulácia
  • neškodí užitočným organizmom, vhodný do integrovaného pestovania

Detaily

Názov Cantus®
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 500 g/kg boscalid

Cantus je systémovo pôsobiaci fungicíd, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

Cantus zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočiva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP.

Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky. Cantus sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti hubovým chorobám na viniči - proti plesni sivej s vedľajším účinkom na múčnatku a proti bielej hnilobe na repke.

Prípravok Cantus je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Repka ozimná

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,5 kg / ha V repke pôsobí proti bielej hnilobe. Postrek sa vykonáva preventívne alebo podľa signalizácie, keď je otvorených 50 – 60% kvetov. Odporúčané množstvo vody je 300 l/ha.
Názov Cantus®
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 500 g/kg boscalid

Cantus je systémovo pôsobiaci fungicíd, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

Cantus zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočiva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP.

Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky. Cantus sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti hubovým chorobám na viniči - proti plesni sivej s vedľajším účinkom na múčnatku a proti bielej hnilobe na repke.

Prípravok Cantus je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,5 kg / ha V repke pôsobí proti bielej hnilobe. Postrek sa vykonáva preventívne alebo podľa signalizácie, keď je otvorených 50 – 60% kvetov. Odporúčané množstvo vody je 300 l/ha.
Etiketa Cantus® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Cantus® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Cantus® informácie z katalógu
Hore