Capalo® Revy

Najsilnejší ochranca obilnín

Základnou požiadavkou spoľahlivej fungicídnej ochrany rastlín je vysoká účinnosť proti všetkým kľúčovým chorobám a to tak, aby sa účinné látky vzájomne vhodne dopĺňali a bránili vzniku rezistencie. Listový fungicíd Capalo® Revy je určený na aplikáciu od fázy začiatku stĺpkovania po fázu metania (BBCH 30-49). Obsahuje tri účinné látky.

Capalo® Revy

Najsilnejší ochranca obilnín

Základnou požiadavkou spoľahlivej fungicídnej ochrany rastlín je vysoká účinnosť proti všetkým kľúčovým chorobám a to tak, aby sa účinné látky vzájomne vhodne dopĺňali a bránili vzniku rezistencie. Listový fungicíd Capalo® Revy je určený na aplikáciu od fázy začiatku stĺpkovania po fázu metania (BBCH 30-49). Obsahuje tri účinné látky.


Benefity

 • Jednoduchosť: JEDEN spoľahlivý prípravok na kompletné spektrum chorôb maximalizujúci úrodu
 • Špičková formulácia: nové zmáčadlá a ko-formulanty vylepšujú pôsobenie účinných látok, priľnavosť a pokryvnosť prípravku na listoch s výborným prijímom do pletív
 • Úspora zdrojov: vďaka našej formulácii Vám stačí 100-200 l vody na hektár
 • Nič ho nezastaví: Capalo® Revy ochráni Vašu úrodu v rôznych poveternostných podmienkach

Detaily

Základné informácie

Názov Capalo® Revy
Formulácia emulzný koncentrát
Zloženie 66.6 g/l mefentrifluconazole, 80 g/l pyraclostrobin, 100 g/l metrafenone

Spôsob účinku

Prípravok CAPALO REVY je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Prípravok CAPALO REVY kombinuje vlastnosti účinných látok mefentrifluconazole, pyraclostrobin a metrafenone.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m alebo použite 75 % redukciu úletu.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené: Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte neošetrovanú vegetačnú ochrannú zónu!

Vzdialenosť medzi hranicou ošetrenej plochy od hranice oblasti využívanej zraniteľnými skupinami obyvateľstva nesmie byť menšia ako 10 metrov.

hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
helmintosporióza pšenice
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
helmintosporióza pšenice
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
helmintosporióza pšenice
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
hrdze
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
hrdze
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
hrdze
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha - max. 1x

Toxic icons

 • GHS-05 - Korozívne a žieravé látky
 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Capalo® Revy
Formulácia emulzný koncentrát
Zloženie 66.6 g/l mefentrifluconazole, 80 g/l pyraclostrobin, 100 g/l metrafenone

Spôsob účinku

Prípravok CAPALO REVY je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Prípravok CAPALO REVY kombinuje vlastnosti účinných látok mefentrifluconazole, pyraclostrobin a metrafenone.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m alebo použite 75 % redukciu úletu.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené: Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte neošetrovanú vegetačnú ochrannú zónu!

Vzdialenosť medzi hranicou ošetrenej plochy od hranice oblasti využívanej zraniteľnými skupinami obyvateľstva nesmie byť menšia ako 10 metrov.

Back
Jačmeň ozimný - hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Jarný jačmeň - hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Pšenica jarná - helmintosporióza pšenice
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Pšenicá ozimná - helmintosporióza pšenice
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Pšenica špaldová - helmintosporióza pšenice
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Raž jarná - hrdze
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Raž ozimná - hrdze
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Back
Tritikale - hrdze
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
max. 1x

Toxic icons

 • GHS-05 - Korozívne a žieravé látky
 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Prečo Capalo® Revy?

Capalo® Revy predstavuje nový štandard v kuratívnej a systémovej účinnosti na široké spektrum chorôb obilnín a to aj v prípade rozvinutej infekcie.

Už nemusíte premýšľať nad aplikačnými dávkami 2 prípravkov.

Stačí si zapamätať dávku 1 l/ha pre Vaše obilniny…

charakteristika prípravku

Capalo® Revy kombinuje synergiu troch účinných látok:

1. Prvou z nich je Revysol® (mefentriflukonazol), najmodernejší izopropanolový azol so širokým spektrom účinnosti proti hlavným hubovým chorobám ako sú septoriózy, múčnatka,hrdze alebo ramuláriová škvrnitosť.

2. Druhou účinnou látkou je pyraclostrobín, ktorý posilňuje účinnosť proti hrdziam, DTR, hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti a navyše vykazuje silný fyziologický účinok, čím zvyšuje vitalitu rastlín, a tým aj výnos.

3. Treťou účinnou látkou je metrafenone, patriaci medzi najlepšie látky v boji proti múčnatke a steblolamu.

Špičková účinnosť proti hlavným chorobám

Capalo® Revy ponúka najvyššiu účinnosť proti širokému spektru chorob v obilninách, od skorých chorôb ako sú múčnatka a steblolam až po choroby listov ako sú septoriózy, hrdze alebo DTR.

spektrum chorôb obilnín

Capalo® Revy prináša flexibilitu v plánovaní fungicídnej ochrany. Jeho bezkonkurenčná formulácia EC zaisťuje dokonalé využitie účinných látok v pletivách.

Nová formulácia Capalo® Revy prináša:

 • Dôveru vo vysokú účinnosť vďaka dôrazu na optimalizáciu formulácie
 • Všestranné použitie: flexibilné načasovanie aplikácie vďaka silnému kuratívnemu a dlhotrvajúcemu účinku s AgCelence efektom
 • Efektivita: výhoda mobility úč. l. Revysol® umožňuje systemickú ochranu pri aplikácii malého množstva vody – možno ošetriť viac hektárov za menej peňazí

Na rozdiel od SE formulácie staršieho Capala, ktorá sa v postrekovej kvapaline premenila na emulziu oleja (fenpropimorph) a častíc účinných látok, formulácia přípravku Capalo® Revy v postrekovej kvapaline vytvára iba emulziu oleja s formulantmi a účinnými látkami. Vďaka tomu sa účinné látky oveľa lepšie a rýchlejšie rozprestrú po povrchu listu a následne do pletív rastliny po postreku. Capalo® Revy vykazuje perfektné pokrytie listov obilnín – stick&stay ako Capalo® – viac produktu priľne na ošetrenej rastline.

Nedochádza k zmyvu dažďom ani rozkladu UV žiarením a prípravok účinkuje aj za nižších teplôt. Zároveň je zaistená oveľa silnejšia kuratívna účinnosť – rýchly prienik do pletív – systemická mobilita v pletivách – rýchla kuratívna účinnosť + dlhodobo preventívna.

formulácia Capalo Revy v grafoch

Capalo® Revy šetrí zdroje – čas, vodu, peniaze

Pre dobrú a rovnomernú distribúciu a pokrytie porastu je potrebný určitý objem postrekovej vody. Aby dnes boli poľnohospodári efektívnejší a šetrili zdroje, je tu trend objem vody znižovať..

Štúdia výskumnej spoločnosti HGCA ukazuje, že čas potrebný na aplikáciu možno výrazne skrátiť zvýšením rýchlosti jazdy postrekovača a znížením objemu vody. Rýchlosť jazdy samozrejme priamo súvisí s dobou potrebnou na aplikáciu prípravkov. Objem vody má významný vplyv,pretože použitie nižšieho objemu vody umožňuje ošetriť väčšiu plochu poľa (s každou postrekovacou nádržou). Tým sa znižuje počet dopĺňaní vody, čo môže byť dôležité hlavne pri veľkých vzdialenostiach medzi poľom a zdrojom vody. Pri zmene z 200 na 100 l/ha môže byť postrek až o 50% efektívnejší! To znamená, že napríklad na postrek 400 ha pšenice potrebujete namiesto 10 dní iba 5 dní!

prípravku Capalo Revy stačí menej vody

Ale ako je to s účinnosťou prípravku?

Nie je postrek s takým malým množstvom vody príliš riskantný?

Nie je!! Aj keď sa pri použití nízkeho objemu vody na spodné listy dostáva skutočne len málo kvapiek postreku. Na obrázku vidíme nánosy zafarbeného postreku, aby sme vám ukázali, ako málo sú ošetrené spodné listy. Pre Revysol® s jeho systémovými vlastnosťami to ale nie je problém. Tento pokus bol vykonaný s hrdzou pšeničnou, inokulovanou už 1 deň po aplikácii. Systémové vlastnosti účinnej látky Revysol® umožnili ochranu celých listov iba niekoľkými kvapkami, čo vysvetľuje vynikajúcu účinnosť aj pri nízkych objemoch vody.

kvapka Revysolu a ochrana listu obilnín

Nezávislosť

V posledných rokoch zažívame extrémne výkyvy počasia, opakujú sa suché a chladné apríly a prvé polovice mája s nasledujúcim prudkým zvýšením teplôt a silnými prívalovými zrážkami. Celý porast, ale hlavne úrodotvorné listy sú stresované najprv suchom a chladom a následne vysokou teplotou, rýchlejšie usychajú, čo má za následok pokles celkovej úrody a potenciálu obilniny. Capalo® Revy umožní vysokou úrodu aj v rokoch s nízkými zrážkami.

Capalo® Revy – viac ako fungicíd

Fungicíd Capalo® Revy navyše obsahuje účinnú látku pyraclostrobín, ktorá dokáže výrazne obmedziť pôsobenie abiotických stresov ako je sucho a vysoké teploty. Rastliny sú celkovo robustnejšie, majú väčšiu zelenú plochu a mohutnejší koreňový systém čo vo výsledku vedie k vyššiemu výnosu. V BASF tento efekt nazývame AgCelence.

Termovízna fotografia porastu obilnín s Capalo Revy aj bez

Termovízna fotografia potvrdzuje, že ošetrený pyraclostrobínom si porast zachováva nižšiu teplotu, čo indikuje menší stres pre rastliny, než na neošetrenej kontrole. Capalo® Revy poskytuje vynikajúcu účinnosť za rôznych teplôt počas aplikácie, ale aj po nej. Navyše posilňuje prirodzenú obranyschopnosť proti stresovým faktorom.

Je dobre známe, že nízká teplota znižuje účinnosť azolov počas aplikácie. Capalo® Revy vďaka obsahu moderného azolu Revysol® účinkuje už od 4 °C.

stupnica teplot, Capalo Revy má účinnosť nezávisle na teplote
doporučení pre aplikácii přípravku Capalo Revy
Hore