Caryx®

Morforegulátor s fungicídnym účinkom špeciálne vyvinutý pre repku.

Caryx®

Morforegulátor s fungicídnym účinkom špeciálne vyvinutý pre repku.


Benefity


 • dokonalá odolnosť rastlín repky počas zimy a lepší začiatok rastu na jar
 • ideálna stavba rastlín pre lepšiu odolnosť proti poliehaniu a rovnomerné kvitnutie
 • silné šešule s rovnomerným dozrievaním a zberom bez strát
 • spoľahlivá kontrola chorôb
 • jednoduchá a bezpečná aplikácia aj v chladnom počasí

Detaily

Základné informácie

Názov Caryx®
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL)
Zloženie 210 g/l mepiquatchlorid, 30 g/l metconazole

Spôsob účinku

Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími.

Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu.

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu.

Tolerancia

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Miešateľnosť

Prípravok Caryx je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a insekticídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

DAM 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
nienedoporučuje saánoánoáno, ale nie je to potrenéáno, ale nie s pýrohubnými dávkami

Rastové regulátory
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,7 - 1,0 l | 1,0 - 1,4 l/ha Najvhodnejším obdobím pre aplikáciu je rastová fáza BBCH 15 – 17, tj. vytvorenie 4 až 6 listov repky. Pokiaľ je porast nevyrovnaný, ošetrenie je vhodné urobiť, keď prevažná časť rastlín dosiahne štádium 4 – 5 listov. Dávka Caryxu sa riadi podľa rastovej fázy pestovanej plodiny. Na jeseň sa odporúča dávka od 0,7 – 1,0 l/ha a v jarnom období (BBCH 33-39) sa dávka pohybuje v rozpätí 1,0 – 1,4 l/ha v závislosti na stave porastu po zime. Pokiaľ z dôvodu priebehu počasia sú vhodné podmienky pre šírenie chorôb, prevažne fómovej hniloby (Phoma lingam), je lepšie uvažovať s aplikáciou Caryxu v maximálnej dávke. max 1x za sezónu

Toxic icons

 • GHS-05 - Korozívne a žieravé látky
 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Caryx®
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL)
Zloženie 210 g/l mepiquatchlorid, 30 g/l metconazole

Spôsob účinku

Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími.

Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu.

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu.

Tolerancia

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Miešateľnosť

Prípravok Caryx je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a insekticídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

DAM 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
nienedoporučuje saánoánoáno, ale nie je to potrenéáno, ale nie s pýrohubnými dávkami

Back
Repka ozimná - Rastové regulátory
Odporúčaná dávka
0,7 - 1,0 l | 1,0 - 1,4 l/ha
Termín aplikácie
Najvhodnejším obdobím pre aplikáciu je rastová fáza BBCH 15 – 17, tj. vytvorenie 4 až 6 listov repky. Pokiaľ je porast nevyrovnaný, ošetrenie je vhodné urobiť, keď prevažná časť rastlín dosiahne štádium 4 – 5 listov. Dávka Caryxu sa riadi podľa rastovej fázy pestovanej plodiny. Na jeseň sa odporúča dávka od 0,7 – 1,0 l/ha a v jarnom období (BBCH 33-39) sa dávka pohybuje v rozpätí 1,0 – 1,4 l/ha v závislosti na stave porastu po zime. Pokiaľ z dôvodu priebehu počasia sú vhodné podmienky pre šírenie chorôb, prevažne fómovej hniloby (Phoma lingam), je lepšie uvažovať s aplikáciou Caryxu v maximálnej dávke.
Počet aplikácií
max 1x za sezónu

Toxic icons

 • GHS-05 - Korozívne a žieravé látky
 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Prečo Caryx®?

Ošetrenie nevyrovnaných porastov

Akákoľvek aplikácia rastových regulátorov je zásah do rastliny, ktorý by mal byť premyslený, s cieľom zníženia predlžovania rastlín repky, bez toho, aby sa zmenil jej vývojový vzorec alebo bol pre ne fytotoxický. Kľúčom k udržateľnému pestovaniu repky s vysokým potenciálom výnosu je práve premyslený zásah rastového regulátoru v optimálnej fáze vývoja repky v primeranej dávke azolu...

celý článok o doporučení pre ošetrenie repkových porastov nájdete tu

Ochrana pred fómovou hnilobou

Pri vhodnej kombinácii poveternostných podmienok na jeseň (teploty okolo 15°C a vysoká vlhkosť) dochádza k infekcii mladých listo v repky fómovou hnilobou, následne dochádza k rozvoju a rastu hubového patogénu vnútri listov smerom ku koreňovému krčku a jeho infekcii. Po obnovení vegetácie na jar je koreňový krčok silne poškodený a dochádza k poškodeniu alebo úhynu rastlín repky.

Pre účelnú a efektívnu ochranu pred týmto patogénom je nutné vykonať aplikáciu fungicídu už na jeseň.

Porovnanie účinnosti prípravku Caryx® na fómovú hnilobu so štandardmi bežne dostupných na trhu dlhodobo potvrdzujú, že Caryx® je v účinnosti plne porovnateľný so štandardmi alebo dosahuje lepšiu účinnosť. Vysoká účinnosť je dosahovaná už pri aplikácii od 0,75 l/ha.

Regulácia rastu na jeseň dáva základ vysokým výnosom

Dôležitou vlastnosťou prípravku Caryx® je schopnosť efektívnej regulácie hmoty nadzemných častí repky ozimnej a zabráneniu vyťahovania vegetačného vrcholu.

Pri pohľade na pole repky ošetrenej prípravkom Caryx® je vidno, ako rastliny vytvárajú "prisadnutý" habitus. Spolu v kombinácii s tvorbou silného koreňového krčku a mohutného koreňového aparátu sa tak vytvárajú ideálne podmienky pre úspešné prezimovanie založených porastov repky ozimnej. Pre vytvorenie týchto podmienok je ideálna aplikácia v rozpätí dávok 0,75 - 1,0 l/ha (v závislosti na podmienkach a stavu porastu).

Aký vplyv má aplikácia rastového regulátoru na výnos?

Skúsenosti z praxe podložené desiatkami výsledkov presných maloparcelkových pokusov dokazujú, že Caryx® v žiadnom prípade neznižuje výnos, naopak, je plne zrovnateľný so všetkými štandardmi na trhu. Jesennou aplikáciou umožníme vytvorenie základov výnosotvorných postranných vetiev (pupenov) a ich ochranu v zimnom období, čím vytvárame základ vysokých výnosov.

Hore