Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Daxur®

Udrží rovnováhu mezi výbornou úrodou a prijateľnou cenou.

Fungíd Daxur® je zaregistrovaný v pšenici, jačmeni, raži a tritikale. Pokrýva svojou účinnosťou prakticky všetky listové choroby vrátane septoriózy a ramuláriovej škvrnitosti. Odporúčaná dávka je je 0,75 – 1,0 l/ha od začiatku predlžovania až po koniec metania (BBCH 30 - 49).

Fungicíd Daxur® obsahuje účinné látky Revysol® zo skupiny moderných isopropanol-azolov a kresoxim-methyl, ktorý patrí medzi najlepšie strobiluríny.

Benefity

  • Širokospektrálny účinok – všestranné použitie
  • Extra dlhý účinok s technológiou zásobníkov kryštálikov
  • Účinný za všetkých podmienok

Detaily

Názov Daxur®
Formulácia placeholder
Zloženie 10 g/kg látka
placeholder
placeholder

Pšenicá ozimná

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
mazľavá sneť hladká

Širokospektrálny účinok – všestranné použitie

Kombinácia moderného isopronal-azolu Revysol® a strobilurínu kresoxim-methylu robí fungicíd Daxur® výnimočným oproti iným zástupcom zo skupiny fungicídov. Ideálnym termínom aplikácie je aj vzhľadom na extra dlhý účinok preventívny zásah pred výskytom chorôb. Daxur® účinkuje proti chorobám skorej sezóny aj proti chorobám objavujúcim sa neskôr..

Daxur® sa zloženim účinných látok radí medzi univerzálne fungicídy s možnosťou aplikácie už od začiatku predlžovania až do obdobia metania (BBCH 30 – 49). Pri porovnaní so štandardom prišlo po aplikácii fungicídu Daxur® k navýšeniu úrody a to 0,7 až 1,5 t/ha v závislosti na sledovanom aplikačnom termíne.

Moderné odrody obilnín majú vysoký úrodový potenciál. Čím dlhšie dokážeme ochrániť listovú plochu pred chorobami, tým bude úroda vyššia. Fungicíd Daxur® kombinuje obe účinné látky v SC formulácii a tým umožňuje vytvárať zásobníky kryštálikov, ktoré sú ukotvené na povrchu listov a stoniek. Z týchto zásobníkov sa účinné látky postupne uvoľňujú až sedem týžďňov po aplikácii a bránia tak uchyteniu a vyklíčeniu spór hubových patogénov.

Táto dlhodobá účinnosť bola sledovaná na špeciálne založenom pokuse v Českej republike. Počiatočná kuratívna účinnosť fungicídu Daxur® na septoriózu bola zrovnateľná so všetkými sledovanými štandardami na trhu (19 až 30 dní po aplikácii). Zhruba 40 dní po aplikácii už začal účinok štandardných fungicídov slabnúť, zatiaľ čo Daxur® zabezpečil účinnosť aj 49 dní po aplikácii, kedy bolo hodnotenie ukončené. Táto dlhodobá účinnosť sa prejavila aj neporovnatelne vyššou úrodou pšenice oproti štandardným fungicídom. Výsledky hodno´tenia účinnosti aj úrodu vidíte na priloženom grafe.

Počasie sa v posledných rokoch stáva čím ďalej tým menej predvídateľné. Preto je výhodou, aj je efekt aplikácie fungicídu a tým aj zvýšenie úrody, nezávislý na výkyvoch počasia. Daxur® je účinný aj za nízkych teplôt, a a zásobníky kryštálikov dobre odolávajú prípadným zrážkam krátko po aplikácii a preto si zachováva vysokú účinnosť a spoľahlivo chráni vaše obilniny.

Názov Daxur®
Formulácia placeholder
Zloženie 10 g/kg látka
placeholder
placeholder
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
mazľavá sneť hladká

Širokospektrálny účinok – všestranné použitie

Kombinácia moderného isopronal-azolu Revysol® a strobilurínu kresoxim-methylu robí fungicíd Daxur® výnimočným oproti iným zástupcom zo skupiny fungicídov. Ideálnym termínom aplikácie je aj vzhľadom na extra dlhý účinok preventívny zásah pred výskytom chorôb. Daxur® účinkuje proti chorobám skorej sezóny aj proti chorobám objavujúcim sa neskôr..

Daxur® sa zloženim účinných látok radí medzi univerzálne fungicídy s možnosťou aplikácie už od začiatku predlžovania až do obdobia metania (BBCH 30 – 49). Pri porovnaní so štandardom prišlo po aplikácii fungicídu Daxur® k navýšeniu úrody a to 0,7 až 1,5 t/ha v závislosti na sledovanom aplikačnom termíne.

Moderné odrody obilnín majú vysoký úrodový potenciál. Čím dlhšie dokážeme ochrániť listovú plochu pred chorobami, tým bude úroda vyššia. Fungicíd Daxur® kombinuje obe účinné látky v SC formulácii a tým umožňuje vytvárať zásobníky kryštálikov, ktoré sú ukotvené na povrchu listov a stoniek. Z týchto zásobníkov sa účinné látky postupne uvoľňujú až sedem týžďňov po aplikácii a bránia tak uchyteniu a vyklíčeniu spór hubových patogénov.

Táto dlhodobá účinnosť bola sledovaná na špeciálne založenom pokuse v Českej republike. Počiatočná kuratívna účinnosť fungicídu Daxur® na septoriózu bola zrovnateľná so všetkými sledovanými štandardami na trhu (19 až 30 dní po aplikácii). Zhruba 40 dní po aplikácii už začal účinok štandardných fungicídov slabnúť, zatiaľ čo Daxur® zabezpečil účinnosť aj 49 dní po aplikácii, kedy bolo hodnotenie ukončené. Táto dlhodobá účinnosť sa prejavila aj neporovnatelne vyššou úrodou pšenice oproti štandardným fungicídom. Výsledky hodno´tenia účinnosti aj úrodu vidíte na priloženom grafe.

Počasie sa v posledných rokoch stáva čím ďalej tým menej predvídateľné. Preto je výhodou, aj je efekt aplikácie fungicídu a tým aj zvýšenie úrody, nezávislý na výkyvoch počasia. Daxur® je účinný aj za nízkych teplôt, a a zásobníky kryštálikov dobre odolávajú prípadným zrážkam krátko po aplikácii a preto si zachováva vysokú účinnosť a spoľahlivo chráni vaše obilniny.

Informácie z katalógu Daxur® informácie z katalógu
Karta bezpečnostných údajov Daxur® karta bezpečnostných údajov
Etiketa Daxur® etiketa
Na stiahnutie Produktový leták
Hore