Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Efilor®

Pre zdravú a vitálnu repku

Benefity


  • vynikajúci fungicíd s morforegulačným účinkom
  • podpora vetvenia repky a navýšenie počtu šešulí
  • mimoriadna zmáčanlivosť
  • rýchla odolnosť proti zmytiu dažďom
  • prvý prípravok na jarné ošetrenie repky obsahujúci karboxamid

Detaily

Názov Efilor®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 60 g/l metconazole, 133 g/l boscalid

Prípravok Efilor obsahuje účinné látky boscalid a metconazole.

Účinná látka boscalid je absorbovaná listami a v rastline sa rozširuje čiastočne lokálne – systemický účinok a čiastočne akropetálne. Zamedzuje klíčeniu spór a vykazuje inhibičný účinok pri tvorbe zárodočnej dutiny, raste mycélia a sporulácii hubových patogénov.

Účinná látka metconazole veľmi rýchlo preniká do rastliny a je akropetálne rozvádzaná cievnymi zväzkami. Patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám. Po preniknutí do rastliny je účinná látka chránená pred dažďom. Pôsobí preventívne, ale aj pri začínajúcom napadnutí. Zabraňuje sa tak šíreniu už existujúcej infekcie.

Prípravok Efilor brzdí predlžovanie repky na jar, a tak vedie k vývoju kompaktnejšej a odolnejšej rastliny. Prípravok účinkuje proti fómovej hnilobe (Leptosphaeria maculans), černi repkovej (Alternaria brassicae) a bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Prípravok Efilor je kompatibilný s bežne používanými kvapalnými hnojivami, fungicídmi a insekticídmi. Kombináciu s koncentrovaným hnojivom DAM 390 nedoporučujeme. Spoločná aplikácia s graminicídmi je možná, nedoporučujeme však použitie graminicídov v pýrohubných dávkach. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej

koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváHerbicídyFungicídyInsekticídyGraminicídy
-ánoánoánoánoáno*

*Nie s pýrohubnými dávkami.

Repka jarná

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
čerň repková 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
čerň repková 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
Názov Efilor®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 60 g/l metconazole, 133 g/l boscalid

Prípravok Efilor obsahuje účinné látky boscalid a metconazole.

Účinná látka boscalid je absorbovaná listami a v rastline sa rozširuje čiastočne lokálne – systemický účinok a čiastočne akropetálne. Zamedzuje klíčeniu spór a vykazuje inhibičný účinok pri tvorbe zárodočnej dutiny, raste mycélia a sporulácii hubových patogénov.

Účinná látka metconazole veľmi rýchlo preniká do rastliny a je akropetálne rozvádzaná cievnymi zväzkami. Patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám. Po preniknutí do rastliny je účinná látka chránená pred dažďom. Pôsobí preventívne, ale aj pri začínajúcom napadnutí. Zabraňuje sa tak šíreniu už existujúcej infekcie.

Prípravok Efilor brzdí predlžovanie repky na jar, a tak vedie k vývoju kompaktnejšej a odolnejšej rastliny. Prípravok účinkuje proti fómovej hnilobe (Leptosphaeria maculans), černi repkovej (Alternaria brassicae) a bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Prípravok Efilor je kompatibilný s bežne používanými kvapalnými hnojivami, fungicídmi a insekticídmi. Kombináciu s koncentrovaným hnojivom DAM 390 nedoporučujeme. Spoločná aplikácia s graminicídmi je možná, nedoporučujeme však použitie graminicídov v pýrohubných dávkach. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej

koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváHerbicídyFungicídyInsekticídyGraminicídy
-ánoánoánoánoáno*

*Nie s pýrohubnými dávkami.

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
čerň repková 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
čerň repková 0,7 - 1,0 l/ha Prípravok aplikujte na jar, od štádia tzv. žltého puku (prvé petaly viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)(BBCH 59) až po koniec kvitnutia (BBCH 69).
Etiketa Efilor® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Efilor® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Efilor® informácie z katalógu
Na stiahnutie Produktový prospekt

product.why Efilor®?

Hore