Scala®

Spoľahlivá ochrana už od 5 °C

Scala®

Spoľahlivá ochrana už od 5 °C


Benefity

  • účinná látka pyrimethanil znižuje riziko rezistencie v aplikačných sledoch (rozdielny spôsob účinku)
  • spoľahlivo funguje aj za nestáleho počasia a pri nízkych teplotách od 5 °C
  • kontaktný fungicíd s fumigačným efektom, naviac s kuratívnym účinkom

Detaily

Základné informácie

Názov Scala®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 400 g/l pyrimethanil

Spôsob účinku

Scala je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 – 10 dní) a naviac po dobu 2 – 3 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Scala sa vyznačuje dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 10 m alebo 75 % redukciu úletu.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V 2. ochrannom pásme zdrojov povrchových vôd je použitie obmedzené nasledovne: 1. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2.stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. 2. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splachovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Scala je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoáno--

Choroby ovocia
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,375 l/ 1m výšky koruny stromu Aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok prípravku je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu. max 3x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha Aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok prípravku je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu. max 3x
pleseň sivá
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2,5 l Aplikujte proti plesni sivej od začiatku do konca kvitnutia, dávka vody je 2000 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu. max 1x
pleseň sivá
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,5 l Ošetrujte hlavne v dobe zmäknutia bobúľ. V prípade veľmi náchylných odrôd alebo pri vysokom infekčnom tlaku plesňou sivou ošetrujte už vo fáze začiatku kvitnutia až do fázy uzatvárania strapcov. Postrek smerujte do zóny hrozna, aby bolo zabezpečené dokonalé ošetrenie bobúľ. Dávka vody je 400 l pri základnej dávke prípravku 0,5 l/ha, 800 l/ha pri dávke prípravku 1 l/ha, 1200 l pri dávke prípravku 1,5 l/ha alebo 1600 l pri dávke prípravku 2 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu. max 1x

Toxic icons

  • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Scala®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 400 g/l pyrimethanil

Spôsob účinku

Scala je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 – 10 dní) a naviac po dobu 2 – 3 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Scala sa vyznačuje dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 10 m alebo 75 % redukciu úletu.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V 2. ochrannom pásme zdrojov povrchových vôd je použitie obmedzené nasledovne: 1. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2.stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. 2. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splachovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Scala je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoáno--

Back
Jadrové ovocie - Choroby ovocia
Odporúčaná dávka
0,375 l/ 1m výšky koruny stromu
Termín aplikácie
Aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok prípravku je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu.
Počet aplikácií
max 3x
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
Aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok prípravku je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu.
Počet aplikácií
max 3x
Back
Jahody - pleseň sivá
Odporúčaná dávka
2,5 l
Termín aplikácie
Aplikujte proti plesni sivej od začiatku do konca kvitnutia, dávka vody je 2000 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Počet aplikácií
max 1x
Back
Vinič - pleseň sivá
Odporúčaná dávka
0,5 l
Termín aplikácie
Ošetrujte hlavne v dobe zmäknutia bobúľ. V prípade veľmi náchylných odrôd alebo pri vysokom infekčnom tlaku plesňou sivou ošetrujte už vo fáze začiatku kvitnutia až do fázy uzatvárania strapcov. Postrek smerujte do zóny hrozna, aby bolo zabezpečené dokonalé ošetrenie bobúľ. Dávka vody je 400 l pri základnej dávke prípravku 0,5 l/ha, 800 l/ha pri dávke prípravku 1 l/ha, 1200 l pri dávke prípravku 1,5 l/ha alebo 1600 l pri dávke prípravku 2 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Počet aplikácií
max 1x

Toxic icons

  • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie
Hore