Scala®

Spoľahlivá ochrana už od 5 °C

Scala®

Spoľahlivá ochrana už od 5 °C


Benefity

  • účinná látka pyrimethanil znižuje riziko rezistencie v aplikačných sledoch (rozdielny spôsob účinku)
  • spoľahlivo funguje aj za nestáleho počasia a pri nízkych teplotách od 5 °C
  • kontaktný fungicíd s fumigačným efektom, naviac s kuratívnym účinkom

Detaily

Základné informácie

Názov Scala®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 400 g/l pyrimethanil

Spôsob účinku

Scala je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 – 10 dní) a naviac po dobu 2 – 3 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Scala sa vyznačuje dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

Miešateľnosť

Prípravok Scala je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoáno--

chrastavitosť

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,375 l/ 1m výšky koruny stromu Aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok prípravku je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu. -

pleseň sivá

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2,5 l Aplikujte proti plesni sivej od začiatku do konca kvitnutia, dávka vody je 2000 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu. -

pleseň sivá

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2,0 l Ošetrujte hlavne v dobe zmäknutia bobúľ. V prípade veľmi náchylných odrôd alebo pri vysokom infekčnom tlaku plesňou sivou ošetrujte už vo fáze začiatku kvitnutia až do fázy uzatvárania strapcov. Postrek smerujte do zóny hrozna, aby bolo zabezpečené dokonalé ošetrenie bobúľ. Dávka vody je 400 l pri základnej dávke prípravku 0,5 l/ha, 800 l/ha pri dávke prípravku 1 l/ha, 1200 l pri dávke prípravku 1,5 l/ha alebo 1600 l pri dávke prípravku 2 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu. -

Základné informácie

Názov Scala®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 400 g/l pyrimethanil

Spôsob účinku

Scala je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 – 10 dní) a naviac po dobu 2 – 3 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Scala sa vyznačuje dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

Miešateľnosť

Prípravok Scala je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoáno--

Back

Jadrové ovocie - chrastavitosť

Odporúčaná dávka
0,375 l/ 1m výšky koruny stromu
Termín aplikácie
Aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny účinok prípravku je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizáciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu.
Počet aplikácií
-
Back

Jahody - pleseň sivá

Odporúčaná dávka
2,5 l
Termín aplikácie
Aplikujte proti plesni sivej od začiatku do konca kvitnutia, dávka vody je 2000 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Počet aplikácií
-
Back

Vinič - pleseň sivá

Odporúčaná dávka
2,0 l
Termín aplikácie
Ošetrujte hlavne v dobe zmäknutia bobúľ. V prípade veľmi náchylných odrôd alebo pri vysokom infekčnom tlaku plesňou sivou ošetrujte už vo fáze začiatku kvitnutia až do fázy uzatvárania strapcov. Postrek smerujte do zóny hrozna, aby bolo zabezpečené dokonalé ošetrenie bobúľ. Dávka vody je 400 l pri základnej dávke prípravku 0,5 l/ha, 800 l/ha pri dávke prípravku 1 l/ha, 1200 l pri dávke prípravku 1,5 l/ha alebo 1600 l pri dávke prípravku 2 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Počet aplikácií
-
Hore