Biologický fungicíd Serifel®

Vyvážená ochrana vo Vašich rukách

Biologický fungicíd Serifel®

Vyvážená ochrana vo Vašich rukách


Benefity

  • Udržateľnosť

Serifel® má pozitívny toxikologický a enviromentálny profil, prípravok je teda bezpečný pre užívateľov, spotrebiteľov a prostredie.

  • Flexibilita

Krátka ochranná lehota.

Odolný proti zmytiu dažďom.

  • Kvalita

Koncentrovaný biologický fungicíd.

Prípravok určený na jednoduché a rýchle použitie.

  • Ochrana

Spoľahlivý prípravok určený na preventívnu ochranu proti chorobám v niekoľkých plodinách.

  • Minimalizácia rezíduí

Vhodný nástroj v rámci antirezistentnej stratégie.

Pomáha pestovateľom spĺňať externé požiadavky v optimalizácii MRL.

Detaily

Základné informácie

Názov Serifel®
Formulácia dispergovateľný prášok (WP)
Zloženie 11 % hm g Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600

Spôsob účinku

SERIFEL je biologický postrekový prípravok, ktorého účinný organizmus po kontakte s patogénom narušuje vlákna húb. Účinný organizmus podľa spôsobu účinku patrí do skupiny F6 (FRAC) mikrobiálnych narušiteľov bunkových membrán patogéna. Pri aplikácii osídlia korene hostiteľskej rastliny a vytvoria okolo nich ochrannú zónu, cez ktorú sa choroba nemôže šíriť a v ktorej spóry patogéna nemôžu klíčiť. Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 má silný fungicídny účinok, pretože vytvára prirodzeným spôsobom metabolity lipopeptidov surfaktin a iturin, a má tiež antibakteriálny účinok vďaka produkcii rôznych antibiotík. Navyše účinný organizmus vyvoláva systemickú obrannú odpoveď rastliny, indikovanú zvýšenou tvorbou enzýmu peroxidázy, ktorý hrá úlohu pri posilňovaní obrany rastlín proti patogénom.

Základné informácie

Názov Serifel®
Formulácia dispergovateľný prášok (WP)
Zloženie 11 % hm g Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600

Spôsob účinku

SERIFEL je biologický postrekový prípravok, ktorého účinný organizmus po kontakte s patogénom narušuje vlákna húb. Účinný organizmus podľa spôsobu účinku patrí do skupiny F6 (FRAC) mikrobiálnych narušiteľov bunkových membrán patogéna. Pri aplikácii osídlia korene hostiteľskej rastliny a vytvoria okolo nich ochrannú zónu, cez ktorú sa choroba nemôže šíriť a v ktorej spóry patogéna nemôžu klíčiť. Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 má silný fungicídny účinok, pretože vytvára prirodzeným spôsobom metabolity lipopeptidov surfaktin a iturin, a má tiež antibakteriálny účinok vďaka produkcii rôznych antibiotík. Navyše účinný organizmus vyvoláva systemickú obrannú odpoveď rastliny, indikovanú zvýšenou tvorbou enzýmu peroxidázy, ktorý hrá úlohu pri posilňovaní obrany rastlín proti patogénom.
Hore