Ataman® Complete

Ataman Complete je selektívny širokospektrálny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu proti metličke obyčajnej, ovsu hluchému a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v pšenici, raži a tritikale.

Ataman® Complete

Ataman Complete je selektívny širokospektrálny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu proti metličke obyčajnej, ovsu hluchému a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v pšenici, raži a tritikale.


Benefity

  • Inovácie - najmodernejšia kombinácia troch účinných látok
  • Účinnosť - proti dvojklíčnolistým a trávovitým burinám
  • Spoľahlivosť - efektívny aj počas sucha a nízkych teplôt
  • Flexibilita - bez obmedzenia aplikácie v PHO a na svahoch

Detaily

Základné informácie

Názov Ataman® Complete
Formulácia vodou dispergovateľné granule
Zloženie 100 g/kg halauxifen, 100 g/kg florasulam, 240 g/kg pyroxsulam, 212.5 g/kg cloquintocet-acid (safener)

Spôsob účinku

Ataman Complete je systémový herbicíd. Obsahuje tri účinné látky. Halauxifen-methyl, patriaci do skupiny pyridínkarboxylových kyselín, pôsobí ako syntetický auxín. Citlivosť rastlín na haluxifén-metylové herbicídy sa prejavuje do niekoľkých hodín. Halauxifen-methyl pôsobí na receptory rastlín, dôsledkom čoho je narušený rast rastlín (nerovnomerné delenie a rast buniek), čo môže viesť až k odumretiu rastlín.

Florasulam a pyroxsulam, ktoré účinkujú ako inhibítor acetolaktát syntázy (ALS) ktorý, je potrebný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (izoleucín, leucín a valín). Účinné látky sú prijímané hlavne listami a stonkami. U rastlín citlivých na tieto účinné látky dochádza k zastaveniu rastu v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a rastliny začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-7 dňoch ako deformácie, chlorózy a nekrózy, končiace odumretím rastlín. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín počas 3-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Miešateľnosť

Prípravok Ataman Complete je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínovpre jednotlivé prípravky.Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyHerbicídyRastové regulátoryGraminicídy
-nieánoánoánoáno

Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -
Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -
Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -
Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -
Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -
Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -
Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
50 g / ha BBCH 21-32 jarná aplikácia -

Základné informácie

Názov Ataman® Complete
Formulácia vodou dispergovateľné granule
Zloženie 100 g/kg halauxifen, 100 g/kg florasulam, 240 g/kg pyroxsulam, 212.5 g/kg cloquintocet-acid (safener)

Spôsob účinku

Ataman Complete je systémový herbicíd. Obsahuje tri účinné látky. Halauxifen-methyl, patriaci do skupiny pyridínkarboxylových kyselín, pôsobí ako syntetický auxín. Citlivosť rastlín na haluxifén-metylové herbicídy sa prejavuje do niekoľkých hodín. Halauxifen-methyl pôsobí na receptory rastlín, dôsledkom čoho je narušený rast rastlín (nerovnomerné delenie a rast buniek), čo môže viesť až k odumretiu rastlín.

Florasulam a pyroxsulam, ktoré účinkujú ako inhibítor acetolaktát syntázy (ALS) ktorý, je potrebný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (izoleucín, leucín a valín). Účinné látky sú prijímané hlavne listami a stonkami. U rastlín citlivých na tieto účinné látky dochádza k zastaveniu rastu v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a rastliny začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-7 dňoch ako deformácie, chlorózy a nekrózy, končiace odumretím rastlín. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín počas 3-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Miešateľnosť

Prípravok Ataman Complete je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínovpre jednotlivé prípravky.Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyHerbicídyRastové regulátoryGraminicídy
-nieánoánoánoáno

Back
Pšenica jarná - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Back
Pšenicá ozimná - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Back
Pšenica špaldová - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Back
Raž - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Back
Tritikale - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Back
Tvrdá pšenica jarná - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Back
Tvrdá pšenica ozimná - Dvojklíčnolistové buriny
Odporúčaná dávka
50 g / ha
Termín aplikácie
BBCH 21-32 jarná aplikácia
Počet aplikácií
-
Hore