Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Biathlon® 4D

Štyri rozmery boja proti burinám v obilninách.

Benefity

  • Flexibilita aplikácie
  • Nezávislosť na počasí
  • Vynikajúca miešateľnosť
  • Široké spektrum účinnosti

Detaily

Názov Biathlon® 4D
Formulácia vodou dispergovateľné granule
Zloženie 54 g/kg florasulam, 714 g/kg tritosulfuron

Prípravok Biathlon 4D je systémový rastový herbicíd s obsahom dvoch účinných látok. Je prijímaný listami dvojklíčnolistových rastlín a následne je rozvádzaný rastlinou až do koreňov. Buriny prestávajú rásť a už nekonkurujú kultúrnym plodinám v odbere vody a živín.

Účinná látka tritosulfuron je zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom prijímaná prevažne listami.

Účinná látka florasulam brzdí rast citlivých burín už behom niekoľkých hodín po aplikácii, viditeľný účinok nastáva až o niekoľko dní.

Prípravok Biathlon 4D je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a kvapalnými hnojivami.

Miesšateľnosť prípravku Biathlon® 4D
DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
ánoánoánoánoánoáno

Názov Biathlon® 4D
Formulácia vodou dispergovateľné granule
Zloženie 54 g/kg florasulam, 714 g/kg tritosulfuron

Prípravok Biathlon 4D je systémový rastový herbicíd s obsahom dvoch účinných látok. Je prijímaný listami dvojklíčnolistových rastlín a následne je rozvádzaný rastlinou až do koreňov. Buriny prestávajú rásť a už nekonkurujú kultúrnym plodinám v odbere vody a živín.

Účinná látka tritosulfuron je zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom prijímaná prevažne listami.

Účinná látka florasulam brzdí rast citlivých burín už behom niekoľkých hodín po aplikácii, viditeľný účinok nastáva až o niekoľko dní.

Prípravok Biathlon 4D je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a kvapalnými hnojivami.

Miesšateľnosť prípravku Biathlon® 4D
DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
ánoánoánoánoánoáno

Etiketa Biathlon® 4D etiketa
Karta bezpečnostných údajov Biathlon® 4D karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Biathlon® 4D informácie z katalógu
Na stiahnutie Produktový prospekt
Hore