Chocker

Vaše esov rukáve

Chocker

Vaše esov rukáve


Benefity

  • Dlhodobo najstabilnejšia účinnosť proti všetkým kľúčovým burinám
  • Finančne výhodné ošetrenie s pozitívnym vplyvom na úrodu
  • Bez závažných aplikačných obmedzení

Detaily

Základné informácie

Názov Chocker®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)

Spôsob účinku

Diflufenican je prevažne absorbovaný mladými rastlinami v období klíčenia a vzchádzania, sekundárne potom koreňovým systémom a listami. Flufenacet je absorbovaný prevažne koreňovým systémom, sekundárne klíčnymi listami a 1. párom pravých listov. Pri preemergentnej aplikácii vytvorí diflufenican na povrchu pôdy tenkú vrstvu. Flufenacet vhodne dopĺňa a rozširuje spektrum herbicídneho účinku, predovšetkým na trávovité buriny. Chocker je určený pre jesennú preemergentnú a postemergentnú aplikáciu v ozimných obilninách proti širokému spektru jednoročných burín.

Miešateľnosť

Prípravok Chocker je kompatibilný s bežne používanými insekticídmi na báze pyrethroidov a herbicídmi na báze sulfonylmočovín v povolených dávkach. Prípravok Chocker sa pridáva do nádrže naplnenej do polovice vodou ako prví v poradí.
Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
ánoánoáno-áno-

Základné informácie

Názov Chocker®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)

Spôsob účinku

Diflufenican je prevažne absorbovaný mladými rastlinami v období klíčenia a vzchádzania, sekundárne potom koreňovým systémom a listami. Flufenacet je absorbovaný prevažne koreňovým systémom, sekundárne klíčnymi listami a 1. párom pravých listov. Pri preemergentnej aplikácii vytvorí diflufenican na povrchu pôdy tenkú vrstvu. Flufenacet vhodne dopĺňa a rozširuje spektrum herbicídneho účinku, predovšetkým na trávovité buriny. Chocker je určený pre jesennú preemergentnú a postemergentnú aplikáciu v ozimných obilninách proti širokému spektru jednoročných burín.

Miešateľnosť

Prípravok Chocker je kompatibilný s bežne používanými insekticídmi na báze pyrethroidov a herbicídmi na báze sulfonylmočovín v povolených dávkach. Prípravok Chocker sa pridáva do nádrže naplnenej do polovice vodou ako prví v poradí.
Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
ánoánoáno-áno-

Hore