Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Cleravis®

NOVÁ technológia v pestovaní repky. Používa sa výlučne s osivom Clearfield®.

Benefity

  • Nový štandard v ochrane proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám v jedinej aplikácii (ťažko likvidovateľné buriny, vrátane kapustovitých)
  • Aplikácia herbicídu sa môže načasovať až po vzídení burín (do 2 až 4 týždňov v závislosti na prevažujúcich druhoch burín a ich vývojových štádiách)
  • Široké aplikačné okno v časovo vyťaženom jesennom období
  • Účinkuje pri akejkoľvek pôdnej vlhkosti a spôsobe spracovania pôdy

Detaily

Názov Cleravis®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 100 g/l quinmerac, 375 g/l metazachlor, 17,5 g/l imazamox

Cleravis® je herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojkličnolistových burín v porastoch repky ozimnej postemergentnou aplikáciou.

Metazachlor je prijímaný hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín.

Quinmerac pôsobí ako systematický pôdny a listový herbicíd. Je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Po prijatí látky je rast nadzemných i podzemných častí následne spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). V rastlinách dochádza takisto k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Účinná látka imazamox patrí do skupiny herbicídnych látok inhibujúcich enzým acetolaktátsyntázu, sú to tzv. ALS inhibítory.

Enzým ALS sa podieľa na biosyntéze esenciálnych aminokyselín valín, leucín a isoleucín, ktoré sa v rastline vyskytujú v chloroplastoch a sú základom pre tvorbu bielkovín. Imazamox teda ovplyvňuje tvorbu bielkovín u citlivých rastlín. Prijímaný je listami a koreňmi a následne rozvádzaný rastlinou.

Repka ozimná

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2 l + (1 l) Cleravis® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). V čase aplikácie by mali byť jednoročné trávy a výmrv obilnín v štádiu 2 - 3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 - 4 pravých listov (BBCH 12-14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1 . Pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.
lipkavec obyčajný 1,5 - 2 l + (1 l) Cleravis® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). V čase aplikácie by mali byť jednoročné trávy a výmrv obilnín v štádiu 2 - 3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 - 4 pravých listov (BBCH 12-14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1 . Pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.
výmrv obilnín 1,5 - 2 l + (1 l) Cleravis® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). V čase aplikácie by mali byť jednoročné trávy a výmrv obilnín v štádiu 2 - 3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 - 4 pravých listov (BBCH 12-14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1 . Pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.
Názov Cleravis®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 100 g/l quinmerac, 375 g/l metazachlor, 17,5 g/l imazamox

Cleravis® je herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojkličnolistových burín v porastoch repky ozimnej postemergentnou aplikáciou.

Metazachlor je prijímaný hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín.

Quinmerac pôsobí ako systematický pôdny a listový herbicíd. Je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Po prijatí látky je rast nadzemných i podzemných častí následne spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). V rastlinách dochádza takisto k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Účinná látka imazamox patrí do skupiny herbicídnych látok inhibujúcich enzým acetolaktátsyntázu, sú to tzv. ALS inhibítory.

Enzým ALS sa podieľa na biosyntéze esenciálnych aminokyselín valín, leucín a isoleucín, ktoré sa v rastline vyskytujú v chloroplastoch a sú základom pre tvorbu bielkovín. Imazamox teda ovplyvňuje tvorbu bielkovín u citlivých rastlín. Prijímaný je listami a koreňmi a následne rozvádzaný rastlinou.

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2 l + (1 l) Cleravis® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). V čase aplikácie by mali byť jednoročné trávy a výmrv obilnín v štádiu 2 - 3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 - 4 pravých listov (BBCH 12-14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1 . Pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.
lipkavec obyčajný 1,5 - 2 l + (1 l) Cleravis® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). V čase aplikácie by mali byť jednoročné trávy a výmrv obilnín v štádiu 2 - 3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 - 4 pravých listov (BBCH 12-14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1 . Pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.
výmrv obilnín 1,5 - 2 l + (1 l) Cleravis® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). V čase aplikácie by mali byť jednoročné trávy a výmrv obilnín v štádiu 2 - 3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 - 4 pravých listov (BBCH 12-14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1 . Pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.
Etiketa Cleravis® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Cleravis® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Cleravis® informácie z katalógu
Na stiahnutie Produktový prospekt
Hore