Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kelvin® Trio

Postrekový selektívny herbicíd vo forme granúl dispergovateľných vo vodena postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistovýchburín v kukurici.

Benefity

  • Komplexné skoro postemergentné ošetrenie s dlhodobou reziduálnou účinnosťou
  • Výborný účinok na trávovité a dvojklíčnolistové buriny
  • Dobrá selektivita
  • Efektívne spojenie účinných látok

Detaily

Názov Kelvin® Trio
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 550 g/kg dicamba, 23 g/kg rimsulfuron, 92 g/kg nicosulfuron

Kelvin Trio je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron patria do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii acetolaktát syntetázy (ALS), čím je blokovaná biosyntéza aminokyselín, ktoré sú potrebné pri delení buniek a preto sú nenahraditeľné pre rast rastlín. Účinná látka dicamba patrí do skupiny syntetických auxínov. Spôsob účinku spočíva v narušení fotosyntézy a delenia buniek. Prípravok je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Prípravok Kelvin Trio je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínovpre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
ánoánoánoánoáno-

Kukurica

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny
Trávovité buriny
Názov Kelvin® Trio
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 550 g/kg dicamba, 23 g/kg rimsulfuron, 92 g/kg nicosulfuron

Kelvin Trio je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron patria do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii acetolaktát syntetázy (ALS), čím je blokovaná biosyntéza aminokyselín, ktoré sú potrebné pri delení buniek a preto sú nenahraditeľné pre rast rastlín. Účinná látka dicamba patrí do skupiny syntetických auxínov. Spôsob účinku spočíva v narušení fotosyntézy a delenia buniek. Prípravok je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Prípravok Kelvin Trio je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínovpre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
ánoánoánoánoáno-

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny
Trávovité buriny
Hore