Pulsar® Plus

Plus pre Vašu slnečnicu

Pulsar® Plus

Plus pre Vašu slnečnicu


Benefity


  • vyššia úroda na hektár
  • ešte výraznejší herbicídny účinok vďaka novému systému zmáčadiel Pulsar® Plus
  • šľachtitelské stanice integrujú nový gén do svojich najkvalitnejších hybridov a ušľachtilých línií
  • vyššia odolnosť hybridov Clearfield® Plus proti imazamoxu
  • zjednodušená likvidácia výmrvu slnečníc

Detaily

Základné informácie

Názov Pulsar® Plus
Formulácia kvapalný koncentrát
Zloženie 25 g/l imazamox

Spôsob účinku

Pulsar Plus je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4 – 6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlá zaisťujú rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a dávke. Pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Miešateľnosť

Prípravok Pulsar Plus je kompatibilný s bežne používanými hnojivami, fungicídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyHerbicídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoáno-ánoáno

Základné informácie

Názov Pulsar® Plus
Formulácia kvapalný koncentrát
Zloženie 25 g/l imazamox

Spôsob účinku

Pulsar Plus je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4 – 6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlá zaisťujú rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a dávke. Pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Miešateľnosť

Prípravok Pulsar Plus je kompatibilný s bežne používanými hnojivami, fungicídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyHerbicídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoáno-ánoáno

Hore