Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Stomp® Aqua

Pôdny herbicídny prípravok proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám.

Benefity


  • široké možnosti použitia v rôznych druhoch polných plodín a zeleniny
  • nevyplavuje sa pri závlahách
  • vyznačuje sa dlhým účinkom
  • spoľahlivo pôsobí na široké spektrum burín

Detaily

Názov Stomp® Aqua
Formulácia emulgovateľný koncentrát

Prípravok Stomp Aqua je prijímaný koreňmi, klíčkami a listami burín. Účinná látka pendimethalin inhibuje delenie a procesy rastu buniek, čím bráni začiatočnému rastu vzchádzajúcich burín a zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Účinok pretrváva po niekoľko týždňov, a tak sú zasiahnuté aj neskoršie klíčiace buriny. Prípravok ničí široké spektrum jednoročných burín, avšak nepôsobí na trváce buriny. Stomp Aqua môže byť tiež použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoklíčnolistové buriny maximálne v štádiu 1 listu a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 3 listov. Na buriny v pokročilej rastovej fáze prípravok neúčinkuje.

Prípravok Stomp Aqua je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Jačmeň ozimný

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Názov Stomp® Aqua
Formulácia emulgovateľný koncentrát

Prípravok Stomp Aqua je prijímaný koreňmi, klíčkami a listami burín. Účinná látka pendimethalin inhibuje delenie a procesy rastu buniek, čím bráni začiatočnému rastu vzchádzajúcich burín a zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Účinok pretrváva po niekoľko týždňov, a tak sú zasiahnuté aj neskoršie klíčiace buriny. Prípravok ničí široké spektrum jednoročných burín, avšak nepôsobí na trváce buriny. Stomp Aqua môže byť tiež použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoklíčnolistové buriny maximálne v štádiu 1 listu a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 3 listov. Na buriny v pokročilej rastovej fáze prípravok neúčinkuje.

Prípravok Stomp Aqua je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
psiarka poľná 2,9 - 3,5 l Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, keď je väčšina burín v štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí- dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer- gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie- sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust- ných a veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op- timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.
Etiketa Stomp® Aqua etiketa
Karta bezpečnostných údajov Stomp® Aqua karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Stomp® Aqua informácie z katalógu
Hore