Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Tanaris®

herbicíd

product.testimonial.packshot.title

Detaily

Názov Tanaris®
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 333 g/l dimethenamid-p, 167 g/l quinmerac

TANARIS je selektívny systémový herbicíd určený na preemergentnú a postemergentnú aplikáciu obsahujúci účinné látky Dimethenamid-P a Quinmerac. Účinná látka Dimethenamid-P patrí do skupiny chloracetamidov, pri klíčení a vzchádzaní je prijímaná koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny.

Účinná látka Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín - typ auxínového herbicídu, ktorý pôsobí systémovo, cez pôdu a listy a je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí po prijatí látky je spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). Taktiež dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Prípravok Tanaris je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými hnojivami vykonajte odskúšaním. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
áno-ánoánoánoáno

Názov Tanaris®
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 333 g/l dimethenamid-p, 167 g/l quinmerac

TANARIS je selektívny systémový herbicíd určený na preemergentnú a postemergentnú aplikáciu obsahujúci účinné látky Dimethenamid-P a Quinmerac. Účinná látka Dimethenamid-P patrí do skupiny chloracetamidov, pri klíčení a vzchádzaní je prijímaná koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny.

Účinná látka Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín - typ auxínového herbicídu, ktorý pôsobí systémovo, cez pôdu a listy a je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí po prijatí látky je spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). Taktiež dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Prípravok Tanaris je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými hnojivami vykonajte odskúšaním. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
áno-ánoánoánoáno

Etiketa Tanaris® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Tanaris® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Tanaris® informácie z katalógu
Hore