Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Relenya®

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) určené na ochranu osiva pšenice ozimnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej, pšenice jednozrnnej, pšenice dvojzrnnej proti mazľavej sneti zakrpatenej a mazľavej sneti pšeničnej.

Benefity

  • moridlo obsahujúce najnovší azol Revysol.
  • pridajte moridlo Relenya k moridlu Kinto Plus a získate kompletné riešenie všetkých chorôb osiva pšenice vrátene sneti zakrpatenej

Detaily

Názov Relenya®
Formulácia stabilná suspenzia (FS)
Zloženie 50 g/l mefentrifluconazole

Prípravok RELENYA je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy (SBI: trieda I, FRAC kód 3), ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

-

pšenica Durum

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Choroby celej rastliny
mazľavá sneť hladká
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Choroby celej rastliny
mazľavá sneť hladká
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Choroby celej rastliny
mazľavá sneť hladká
Názov Relenya®
Formulácia stabilná suspenzia (FS)
Zloženie 50 g/l mefentrifluconazole

Prípravok RELENYA je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy (SBI: trieda I, FRAC kód 3), ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

-

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Choroby celej rastliny
mazľavá sneť hladká
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Choroby celej rastliny
mazľavá sneť hladká
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Choroby celej rastliny
mazľavá sneť hladká
Etiketa Relenya® etiketa
Informácie z katalógu Relenya® informácie z katalógu
Karta bezpečnostných údajov Relenya® karta bezpečnostných údajov
Hore