Medax® Max

Váš nový ideálny regulátor rastu obilnín

Medax® Max

Váš nový ideálny regulátor rastu obilnín


Benefity

  • Silný a spoľahlivý
  • Nezávislý na počasí
  • Flexibilný
  • Pozitívny vplyv na úrodu

Detaily

Základné informácie

Názov Medax® Max
Formulácia vodorozpustné granule
Zloženie 75 g/kg trinexapac-ethyl, 50 g/kg prohexadione-ca

Spôsob účinku

Prípravok Medax Max je určený na obmedzenie poliehania obilnín.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že obe účinné látky, prohexadione-calcium a trinexepac-ethyl, blokujú biosyntézu giberelínov – rastlinných hormónov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek, pri predlžovacom raste, a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

Miešateľnosť

Prípravok Medax Max je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyHerbicídyGraminicídy
áno*ánoáno, napr. Capalo, Opera Topánoáno, napr. Arratnie

Čo musí spĺňať moderný regulátor rastu obilnín?

  • 1) Zamedzit poľahnutiu porastu tým, že efektívne skráti a zosilní steplo obilnín.
  • 2) Musí byť účinný za každého počasia. Účinok za slnečného a teplého počasia je štandard, ale moderný prípravok musí byť účinný aj v chladných dňoch bez slnečného žiarenia.
  • 3) Navýšenie úrody – použitie rastových regulátorov je zásadné pre plné dosianutie úrodového potenciálu obilnín, predchádzaním strát spôsobeným poľahnutím a následnym napadnutím hubovými chorobami. Pomáha zabezpečiť rýchlu a jednoduchú žatvu s vysokou kvalitou.

Všetky tieto požiadavky spĺňa moderný špičkový regulátor rastu Medax® Max

Medax® Max reguluje výšku porastu a chráni voči poliehaniu

Medax® Max efektívne skracuje internódia a tým aj výšku pestovanej obilniny bez nebezpečenstva nadmernej regulácie porastu. Kratšie obilie zmenšuje páku pre vietor, čoho výsledkom je zníženie rizika poľahnutia.

Medax® Max je účinný za každého počasia

V období prvých aplikácií môžu byť teploty ešte nízke. Zásluhou jedinečnej kombinácie dvoch účinných látok prohexadion-kalcium a trinexapac-ethyl, Medax® Max zabezpečuje aktivitu už pri teplotách od 5 °C a aj za zamračeného počasia. Ostatné prípravky potrebujú k ativácii účinných látok vyššie teploty alebo slnečné žiarenie; to znamená, že za nepriaznivých podmienok rastu sa počiatok ich aktivity môže zdržať až o niekoľko dní, čo môže mať za následok nerovnomernú výšku porastu. Široké rozmedzie aplikačných teplôt poskytuje maximálnu flexibilitu a umožňuje aplikáciu kedykoľvek to vyhovuje pestovateľovi, nezávisle na počasí

Medax® Max zvyšuje úrodu

Podpora rozvoja koreňovej sústavy

Väčšia koreňová sústava znamená lepšiu stabilitu rastliny a lepšiu odolnosť voči poliehaniu. Medax® Max zväčšuje priemer (objem, veľkosť) koreňovej sústavy, čo vedie k lepšiemu ukotveniu v pôde. Nejen väčšia koreňová sústava zabezpečuje lepšiu ochranu voči poliehaniu; viac korienkov znamená aj lepši príjem vody a živín a následne silnejšie a zdravšie rastliny aj v suchých podmienkach alebo v nekvalitnej pôde.

Odporúčaná aplikácia

Výhody rastového regulátora Medax® Max

Základné informácie

Názov Medax® Max
Formulácia vodorozpustné granule
Zloženie 75 g/kg trinexapac-ethyl, 50 g/kg prohexadione-ca

Spôsob účinku

Prípravok Medax Max je určený na obmedzenie poliehania obilnín.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že obe účinné látky, prohexadione-calcium a trinexepac-ethyl, blokujú biosyntézu giberelínov – rastlinných hormónov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek, pri predlžovacom raste, a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

Miešateľnosť

Prípravok Medax Max je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyHerbicídyGraminicídy
áno*ánoáno, napr. Capalo, Opera Topánoáno, napr. Arratnie

Čo musí spĺňať moderný regulátor rastu obilnín?

  • 1) Zamedzit poľahnutiu porastu tým, že efektívne skráti a zosilní steplo obilnín.
  • 2) Musí byť účinný za každého počasia. Účinok za slnečného a teplého počasia je štandard, ale moderný prípravok musí byť účinný aj v chladných dňoch bez slnečného žiarenia.
  • 3) Navýšenie úrody – použitie rastových regulátorov je zásadné pre plné dosianutie úrodového potenciálu obilnín, predchádzaním strát spôsobeným poľahnutím a následnym napadnutím hubovými chorobami. Pomáha zabezpečiť rýchlu a jednoduchú žatvu s vysokou kvalitou.

Všetky tieto požiadavky spĺňa moderný špičkový regulátor rastu Medax® Max

Medax® Max reguluje výšku porastu a chráni voči poliehaniu

Medax® Max efektívne skracuje internódia a tým aj výšku pestovanej obilniny bez nebezpečenstva nadmernej regulácie porastu. Kratšie obilie zmenšuje páku pre vietor, čoho výsledkom je zníženie rizika poľahnutia.

Medax® Max je účinný za každého počasia

V období prvých aplikácií môžu byť teploty ešte nízke. Zásluhou jedinečnej kombinácie dvoch účinných látok prohexadion-kalcium a trinexapac-ethyl, Medax® Max zabezpečuje aktivitu už pri teplotách od 5 °C a aj za zamračeného počasia. Ostatné prípravky potrebujú k ativácii účinných látok vyššie teploty alebo slnečné žiarenie; to znamená, že za nepriaznivých podmienok rastu sa počiatok ich aktivity môže zdržať až o niekoľko dní, čo môže mať za následok nerovnomernú výšku porastu. Široké rozmedzie aplikačných teplôt poskytuje maximálnu flexibilitu a umožňuje aplikáciu kedykoľvek to vyhovuje pestovateľovi, nezávisle na počasí

Medax® Max zvyšuje úrodu

Podpora rozvoja koreňovej sústavy

Väčšia koreňová sústava znamená lepšiu stabilitu rastliny a lepšiu odolnosť voči poliehaniu. Medax® Max zväčšuje priemer (objem, veľkosť) koreňovej sústavy, čo vedie k lepšiemu ukotveniu v pôde. Nejen väčšia koreňová sústava zabezpečuje lepšiu ochranu voči poliehaniu; viac korienkov znamená aj lepši príjem vody a živín a následne silnejšie a zdravšie rastliny aj v suchých podmienkach alebo v nekvalitnej pôde.

Odporúčaná aplikácia

Výhody rastového regulátora Medax® Max

Prečo Medax® Max?

Formulácia prípravku Medax® Max je navrhnutá tak, aby ste prípravok nasypali priamo do primiešavacej nádrže postrekovača.

Rady, ako na to, nájdete tu

Hore