Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Medax® Top

Regulátor ratu a vývoja obilnín, s ktorým máte vždy porast pod kontrolou

Benefity


  • zvyšuje odolnosť voči poliehaniu
  • umožňuje flexibilnú aplikáciu vzhľadom na rastovú fázu plodiny
  • podporuje rast koreňového systému
  • spoľahlivý účinok za každého počasia
  • má pozitívny vplyv na úrodu

Detaily

Názov Medax® Top
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 300 g/l mepiquatchlorid, 50 g/l prohexadione-ca

Obe účinné látky nachádzajúce sa v prípravku Medax Top, teda Prohexadionecalcium a Mepiquat-chloride, rýchlo a trvalo blokujú biosyntézu rastlinných hormónov giberelinov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

Obe účinné látky sú prijímané prostredníctvom listov a stoniek rastlín a ďalej sú v rastline rozvádzané. Medax Top skracuje steblo, zväčšuje jeho priemer, zvyšuje silu stebla a podporuje rast koreňov rastlín.

Tým dochádza k zlepšeniu odolnosti proti poľahnutiu. Súčasne pôsobí proti vzniku patogéna spôsobujúceho steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) a tým aj podporuje účinok fungicídov proti steblolamu. Rozsah redukcie rastu závisí na plodine, dávke a dobe aplikácie.

Prípravok Medax Top je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúškuna miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Jačmeň ozimný

Názov Medax® Top
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 300 g/l mepiquatchlorid, 50 g/l prohexadione-ca

Obe účinné látky nachádzajúce sa v prípravku Medax Top, teda Prohexadionecalcium a Mepiquat-chloride, rýchlo a trvalo blokujú biosyntézu rastlinných hormónov giberelinov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

Obe účinné látky sú prijímané prostredníctvom listov a stoniek rastlín a ďalej sú v rastline rozvádzané. Medax Top skracuje steblo, zväčšuje jeho priemer, zvyšuje silu stebla a podporuje rast koreňov rastlín.

Tým dochádza k zlepšeniu odolnosti proti poľahnutiu. Súčasne pôsobí proti vzniku patogéna spôsobujúceho steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) a tým aj podporuje účinok fungicídov proti steblolamu. Rozsah redukcie rastu závisí na plodine, dávke a dobe aplikácie.

Prípravok Medax Top je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúškuna miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Etiketa Medax-Top-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Medax-Top-KBU
Informácie z katalógu Medax-Top-katalog
Na stiahnutie Produktový prospekt
Hore