Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Wing® P

herbicíd

Vaša kukurica pod krídlami ochrany - dvojzložkový preemergentný herbicíd pre ošetrenie kukurice a slnečnice.

Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

Benefity


  • dôsledná účinnosť proti jedno a dvojklíčnolistovým burinám
  • jednoduchá aplikácia a obmedzenie prejazdov po poli
  • vysoká selektivita voči všetkým hybridom kukurice a slnečnice
  • možnosť použitia v PHO
  • bez obmedzenia pre následné plodiny

Základné informácie

Názov Wing® P
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 212,5 g/l dimethenamid-p, 250 g/l pendimethalin
Etiketa WingP-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Wing-P-KBU
Informácie z katalógu Wing-P-katalog

Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín. Spoľahlivo účinkuje proti jednoročným trávam a celému radu dvojklíčnolistových burín.

Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám.

Pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo po vzídení. Klíčenie samotné nie je ovplyvnené. Ničí široké spektrum jednoročných burín avšak nepôsobí na trváce buriny.

Prípravok Wing P je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Hore