Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Revycare + Flexity Pack novinka, ktorá mení zaužívaný systém

25. 2. 2021

Možno si poviete, prečo by som mal meniť svoj zaužívaný systém fungicídnej ochrany obilnín, čo to zase BASF-ka vymýšľa, čím nás chce ohúriť?! Súčasné prípravky mi fungujú, preto nemám potrebu niečo riešiť. Ale práve slovo „súčasné“ by som trochu viac vyzdvihol. Nasledujúce 2-3 roky budú na poli fungicídov veľmi turbulentné, že nezostane kameň na kameni. Vplyvom európskych nariadení nastane výrazný úbytok účinných látok čo výrazne zasiahne do nášho zaužívaného systému fungicídnej ochrany. Tento proces už začal a aj z portfólia BASF vypadli dlho osvedčené účinné látky ako je napr. epoxiconazole. Keď niektoré prípravky končia, iné by sa mali zaregistrovať, ale tento proces nie je taký jednoduchý. Vývoj nového prípravku je dlhý a finančne nákladný proces a práve BASF patrí k firmám, ktoré dokážu takýto vývoj zabezpečiť.

Jednou z prevratných noviniek je v našom portfóliu je nová účinná látka REVYSOL (mefentrifluconazole). Patrí medzi azoly a spĺňa najvyššie kritériá či už s pohľadu legislatívy ale aj účinnosti. Svoju výnimočnosť potvrdzuje aj tým, že už niekoľko rokov žiadna firma nepriniesla na trh fungicídov žiadnu účinnú látku zo skupiny azolov. Od súčasnej generácie azolových účinných látok sa REVYSOL odlišuje svojimi špecifickými vlastnosťami a hlavne schopnosťou prispôsobovať sa – meniť svoju štruktúru, a tým sa lepšie naviazať na patogéna. Molekula sa v neviazanej forme pohybuje v pletivách, ale ak príde k napadnutiu patogénom mení sa na viazanú formu a priľne na patogéna a účinne ho likviduje. Vďaka tejto svojej mobilite sa dokáže v priemere až 100krát silnejšie prichytiť na patogéna, čo nám zabezpečí výrazne silný dlhodobý účinok. Z tohto dôvodu je možné využiť Revysol proti širokému spektru chorôb v rôznych plodinách. Ďalšou prevratnou novinkou je rýchly príjem do rastlinných pletív a distribúcia. Zaručuje to dlhodobé pôsobenie a vysokú kuratívnu účinnosť. Úzko s tým súvisí aj nezávislosť na počasí, keďže Revysol je „schovaný“ v rastline – nedegraduje vplyvom slnečného žiarenia, odolný zmytiu dažďom, účinný už od 5 st. C. Vďaka novej účinnej látke REVYSOL sme mohli pre Vás pripraviť nové prípravky pre využitie vo fungicídnej ochrane obilnín.

Takýmto prípravkom je REVYCARE, ktorý obsahuje účinné látky REVYSOL a pyraclostrobin, bude predávaný v balíku s prípravkom FLEXITY s účinnou látkou metrafenone. Kombinácia týchto troch účinných látok Vám prináša špičkové ošetrenie listového aparátu obilnín vo fáze BBCH 30 – 49. Prípravok Revycare zaisťuje spoľahlivý účinok na najdôležitejšie listové choroby – septóriu, hrdze, múčnatku, škvrnitosti, a výrazne pozitívne ovplyvňuje fyziologické procesy v rastline. Medzi fyziologické procesy by sme mohli zahrnúť napr. pozitívny vplyv na úrodu aj pri absencii chorôb a aj zníženie stresu rastlín z vysokých teplôt, ktoré sú pravidelné v posledných rokoch. Celý porast, ale hlavne úrodo-tvorné listy sú stresované vysokou teplotou, rýchlejšie usychajú, čo má za následok pokles celkovej úrody a potenciálu obilniny. Termovízia nám pomohla znázorniť na fotkách zníženie stresu a teploty v poraste vďaka účinnej látke pyraclostrobín oproti neošetrenej kontrole.

Prípravok Flexity je špecialista na múčnatku s vedľajšou účinnosťou na choroby päty stebla. Jedinečnosť flexity spočíva v 2 benefitoch:

  • Difúzne šírenie účinnej látky aj na neošetrené časti!
  • Jediná úč. látka, ktorá pôsobí na všetky vývojové štádia patogénov múčnatky a chorôb paty stebla -> preventívne aj kuratívne pôsobenie.

Spolu sa výrazne dopĺňajú a predstavujú nový štandard v systéme fungicídnej ochrany rastlín. Nahrádzame dobre známe Capalo. Obilniny ešte nikdy nemali takú starostlivosť...

Aké výhody Vám prináša Revycare + Flexity Pack?

  • obsahuje novú azolovú účinnú látku REVYSOL s unikátnymi vlastnosťami
  • účinkuje na široké spektrum chorôb
  • zaisťuje dlhodobý preventívny a silný kuratívny účinok
  • rýchla absorpcia do pletív a pôsobenie aj pri nízkych teplotách, znižovanie stresu pri vysokých teplotách
  • minimálna závislosť od počasia a výrazná podpora fyziologických procesov v rastline

 Miroslav Demo

Miroslav Demo

BASF Slovensko spol. s r.o.

Technical Sales Support Specialist

Hore