Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Vykročme do novej úspešnej sezóny

Čaká nás nová a myslím si, že neľahká pestovateľská sezóna viniča. Vinohradníci majú pred sebou ťažkú úlohu zvoliť si tú najsprávnejšiu kombináciu prípravkov tak, aby porasty boli uchránené počas celej vegetačnej doby a aby výber spĺňal ekonomické nároky predsedov, majiteľov, akcionárov, a aby nakoniec použili pre nich tú najkvalitnejšiu technológiu. Každý rok má svoje špecifiká. Bohužiaľ už nielen choroby a vrtochy počasia sú stálou hrozbou viniča, ale pridal sa k nim aj vlaňajší paradox - výkupná cena hrozna. Ekonomika pestovania je faktor, ktorý rozhoduje o budúcnosti odvetvia. Náklady na chemické prípravky tvoria významnú položku z celkových nákladov a preto si myslím, že správnym výberom a načasovaním ich použitia vieme pozitívne ovplyvniť rentabilitu pestovania viniča. Naša spoločnosť sa snaží byť nápomocná nielen v poradenstve pestovania, ale aj pri výbere tých najkvalitnejších a najúčinnejších prípravkov. Máloktorá firma sa môže pochváliť aj tým, že ponúka až také široké portfólio, že dokáže pokryť celoročnú ochranu viniča a za dokonca veľmi výhodné ceny. Spoločnosť BASF vďaka neustálemu vlastnému výskumu ponúka vinohradníkom širokú škálu fungicídov. V ďalšej časti článku sa budem snažiť na základe mojich dlhoročných skúseností s ochranou viniča opísať a odporučiť, kde alebo kedy by som ich zaradil v blížiacej sa sezóne v ochrane viniča. Ale pred tým ako začnem analyzovať prípravky všetkých Vás chcem upozorniť na fakt, že jednotná „kuchárka“ neexistuje. Každá oblasť, hon alebo parcela má rôzne epidemiologické riziko. Citlivosť odrôd, výživa, ekologická rovnováha, indukovaná rezistencia a v neposlednom rade správne a včas vykonané agrochemické zásahy hrajú významnú a kľúčovú úlohu v pestovaní viniča hroznorodého. Takže vráťme sa k spomínaným prípravkom. Hneď na začiatku by som Vás chcel upozorniť na skutočnosť, že všetky v článku opisované prípravky spĺňajú podmienky v integrovanom pestovaní viniča. Bolo preukázané, že sú bezpečné pre včely, necieľové organizmy a životné prostredie, ak sú používané v súlade s odporúčaniami na etikete. Tri najdôležitejšie choroby viniča, ktorým sa budem venovať sú peronospóra viniča – Plasmopara viticola, múčnatka viniča- Erysiphe necator a pleseň sivá –Botrytis cinerea. Na vznik a vývoj peronospóry stačí buď : 10 mm zrážok a priemerná denná teplota 10 ˚C alebo 5 mm zrážok a listy vlhké 3-5 hodín. Vieme, že v štádiu keď sa už objavia príznaky choroby, vyliečiť rastlinu je podstatne ťažšie, ale našťastie spoločnosť BASF vlastní vynikajúce prípravky, ktoré účinkujú aj kuratívne ale aj preventívne. Starší, ale veľmi osvedčený protiperonospórový prípravok spoločnosti BASF je Acrobat® MZ WG (2,5 kg/ha), ktorý obsahuje dve účinné látky: mancozeb a dimethomorph. Mancozeb blokuje rast patogénnych húb na molekulárnej úrovni a zamedzuje fázu Krebsovho cyklu a dimethomorf, ktorý spôsobuje morfogenézu a zmenu bunkových stien. Rád by som upriamil pozornosť na morfolínovú (dimetomorph) účinnú látku. Naše skúsenosti potvrdzujú, že aj v tých najhorších peronospórových rokoch nám dokáže pomôcť, lebo má úzkospektrálny účinok predovšetkým proti peronospóre. V rastline sa pohybuje akropetálne a vyznačuje sa dlhou účinnosťou 10-14 dní, a preto by som prípravok odporučil aplikovať jednoznačne pred kvitnutím. Riziko vytvárania rezistencie zatiaľ nebola dokázaná. Ďalším našim protiperonospórovým prípravkom je Orvego® (0,8l /ha). Je to kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom. Prípravok Orvego® obsahuje dve účinne látky initium (ametoctradin) a dimethomorph. Ametoctradin je nová účinná látka zo skupiny pyrimidilaminov. Sú to fungicídy s kontaktným účinkom s vysokou účinnosťou proti hubám z rodu Oomycetes vrátane P. infestans. Spôsob účinku dimethomorfu som opísal pri prípravku Acrobat® MZ WG, takže zostáva len initium. Táto účinná látka blokuje dýchací reťazec na úrovni komplexu III. Po aplikácii rýchlo preniká voskovou vrstvou listu, takže hodinu po aplikácii sa účinná látka nezmyje ani po 20 mm daždi. Orvego® odporúčam používať od viditeľného formovania strapcov až po začiatok zafarbovania bobúľ. Aby sa nevytvorila rezistencia voči prípravku, je dôležité, aby sme medzi dvoma ošetreniami prípravkom Orvego® používali iný prípravok s rozdielnym mechanizmom účinku. V boji proti peronospóre sú veľmi dôležité aj prípravky s kontaktným účinkom ako je Polyram® WG a Delan® Pro. Kontaktné prípravky majú významné postavenie v antirezistenčnej stratégii ochrany viniča. Odporúčam ich používať na začiatku a na konci vegetácie. Počas roka sú nám tiež veľmi nápomocné, ale aplikujme ich len pri slabšom infekčnom tlaku. Polyram® WG (2-3 kg/ha) je organicky kontaktný fungicíd s účinnou látkou metiram. Táto účinná látka patrí medzi dithiocarbamaty, ktoré inhibujú rast mycélia, aby nepreniklo kutikulou do pletív rastlín. Polyram® WG je kontaktný listový fungicíd s protektívnymi účinkami. Pôsobí kontaktne, nemá kuratívny účinok. Predpokladom dobrého účinku je jeho preventívne použitie. Delan® Pro (0,9-4 l/ha) je vysokoúčinný, mnohostranne použiteľný fungicíd zabraňujúci klíčeniu spór húb. Je kombináciou kontaktnej účinnej látky dithianon a systémovej účinnej látky potassium phosphonate (fosfonát draselný). Vďaka tejto kombinácii je účinok spoľahlivejší a trvá dlhšie, a preto sa môžu predĺžiť aj intervaly medzi aplikáciami. Dithianon sa v pestovaní viniča používa už viac ako 50 rokov a doteraz nebola zistená rezistencia. Tajomstvo dithianonu spočíva v jeho trojitom pôsobení. V rámci pentózo-fosfátovej cesty zabraňuje syntéze bielkovín, ďalej zabraňuje tvorbe energie v bunkách na úrovni glykolýzy a cyklu kyseliny citrónovej. Druhá účinná látka je kyselina fosfónová. Spôsob jej účinku nie je úplne objasnený. Isté je, že má priamy účinok na mladé rastové štádia viniča a podporuje vlastné obranné mechanizmy rastlín. Rastliny produkujú biochemické látky, ktoré obmedzujú patogén v raste alebo chránia pred infekciou.

Múčnatka viniča- Erysiphe necator v našich podmienkach prezimuje mycéliom pod šupkami púčikov a v podobe plodníc (kleistotécií). Z plodníc v jarnom období za daždivého počasia sa uvoľňujú askospóry. Prvé príznaky napadnutia múčnatkou sa dajú pozorovať voľným okom na listoch, niekedy už na začiatku mája pred kvitnutím. Práve tento moment – včasná diagnostika, je veľmi rozhodujúci k stanoveniu prvého ošetrenia. Epidemický prejav choroby závisí od prvého ochranárskeho zásahu. Je dôležité, aby sme voľbou vhodného prípravku včas zabránili rozvoju patogéna. Spoločnosť BASF ponúka práve na túto situáciu vysokoúčinné prípravky, ktoré účinkujú aj kuratívne, ale aj preventívne. Tieto protimúčnatkové prípravky sú Kumulus® WG, Vivando® , Collis® a Sercadis®. Kumulus® WG(4-6 kg/ha) je kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovatelných granúl, určený na ochranu proti múčnatke viniča. Má rýchly nástup účinku vďaka obsahu síry (80%). Spôsob účinku spočíva v inhibícii dýchania, v prerušovaní tvorby proteínov a vo vnútri buniek húb spôsobuje spomalenie klíčenia spór a rast hýf. Prvé ošetrenie proti múčnatke viniča vykonajte v štádiu 20 cm dlhých výhonkov a ďalej podľa potreby a infekčného tlaku v 5 – 10 dňových intervaloch. Prípravok Collis® je systémovo pôsobiaci fungicíd. Zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu rastu mycélia a následne sporulácii. Obsahuje jedinečnú kombináciu dvoch účinných látok boscalid a kresoxim-methyl. Boscalid je účinná látka zo skupiny karboxanilidov, ktoré sú opisované ako karboxamidové fungicídy. Kresoxim methyl je aktívna fungicídna látka zo skupiny strobilurínov. Po aplikácií sa účinná látka premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Tento moment je veľmi dôležitý vtedy, keď prípravok aplikujeme pred kvitnutím alebo vo fenofáze intenzívneho rastu bobúľ. Collis® má vedľajšie účinky proti plesni sivej Botrytis cinerea, alternáriovej škvrnitosti Alternaria spp. a čiernej hnilobe Guignardia bidwellii. Vivando® (0,2 l/ha) sa vyznačuje preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Vivando® je lokálne systémový fungicídny prípravok na ochranu viniča proti múčnatke. Obsahuje účinnú látku metrafenone – prvú účinnú látku zo skupiny benzofenónov. Vivando® zabraňuje prieniku infekčných štruktúr do rastliny, zabraňuje rastu mycélia, zamedzuje tvorbu haustórii a sporulácii múčnatky viniča. Vivando® je rastlinou rýchle prijímaný. Hodinu po aplikácii znesie 60 mm zrážok. Poskytuje optimálnu ochranu rastúcich bobúľ, lebo ochranný film rastie spolu s bobuľou. Vivandov® je dokonalý prerušovač, ktorý vynikajúco zapasuje medzi dve ošetrenia prípravkom Sercadis®. Sercadis® (0,15 l/ha) obsahuje novú inovatívnu účinnú látku zo skupiny SDHI (inhibítory sukcinátdehydrogenázy) – xemium (fluxapyroxad). Pôsobí tak, že naruší prísun energie fytopatogénnych húb. Konkrétne vplýva na mitochondriálne dýchanie patogénu. Ešte jednoduchšie povedané - nie je energia, nie je život. Patogén zahynie. Mimoriadnu účinnosť prípravok Sercadis® ďakuje jedinečnej mobilite účinnej látky xemium, ktorá má schopnosť pohybovať sa v lipofilnom aj hydrofilnom prostredí. Vďaka týmto vlastnostiam sa účinná látka veľmi rýchlo dostane do bunky patogénu, priamo do cieľového miesta pôsobenia. Prípravok sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči zmývaniu dažďom. V laboratórnych podmienkach sme zistili, že hodinu po aplikácii prípravku, 20 mm zrážok nijako neovplyvnilo účinnosť prípravku. Je veľmi dôležité mať na mysli, že Sercadis® vždy používajme preventívne a maximálne dvakrát do roka. Na predchádzanie rezistencie neodporúčam prípravok aplikovať dvakrát za sebou alebo v bloku s inými prípravkami zo skupiny SDHI. Moje odporúčanie je aplikácia tesne pred kvitnutím potom použiť prípravok s iným mechanizmom účinku (takzvaný prerušovač) a potom znova Sercadis®. Z portfólia fungicídov BASF do vinohradu ostali už len prípravky pôsobiace proti botrytíde. Sú to v praxi osvedčené prípravky Cantus® a Scala® . Pleseň sivá –Botrytis cinerea napadá viac ako 200 kultúrnych plodín. Prezimuje vo forme kleistotécií na odumretých častiach rastlín, rozmnožuje sa formou konídií a dostane sa do rastlín cez poškodené pletivá. Preniknutie patogéna do hrozna umožňujú poranenia šupky bobúľ, ktoré môžu spôsobovať napr. ľadovec, fyziologické praskanie bobúľ, napadnutie obaľovačmi alebo napadnutie múčnatkou. Optimálne teploty na rozvoj patogénu sú 20-23 ˚C, vysoká vzdušná vlhkosť. Cantus® (1,2 kg/ha) s účinnou látkou boscalid, je systémovo pôsobiaci fungicíd ktorý sa dostáva do rastlín cez listy a účinná látka je rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín. Postrek aplikujeme preventívne. Vynikajúco účinkuje proti botrytíde, múčnatke, ale aj proti Penicillium ssp. Nezabúdajme ani na špecifickú vlastnosť Cantusu®, ktorá spočíva v zabránení a spomalení tvorby kleistotécií múčnatky viniča na jeseň. Toto je veľmi dôležitý moment na zabránenie výskytu múčnatky v nasledujúcom roku! Ďalším protibotritýdovým prípravkom je Scala® (0,5-2,0 l/ha), obsahuje účinnú látku pyrimethanil. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 – 10 dní) a naviac po dobu 2 – 3 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čim sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Prvé ošetrenie odporúčam už v čase kvitnutia a ďalšie vykonajme v čase uzatvárania strapcov a pri mäknutí bobúľ. Prípravok súčasne účinkuje aj na bielu hnilobu- Coniella diplodiella. Pri ošetreniach proti plesni sivej vždy dbajme na to aby postrek bol smerovaný do zóny strapcov, a aby bolo zaistené dokonalé pokrytie bobúľ. Ako vidíte, o ochrane viniča sa dá diskutovať veľa. Opisovať účinnosti prípravkov v časopisoch a na seminároch, vysvetľovať pestovateľom ich prednosti a výnimočné vlastnosti nemusí vždy presvedčiť. Skúsenosti z praxe však potvrdzujú fakt, že keď ich raz vyskúšate a sklamú alebo presvedčia, Vaše rozhodnutia v budúcnosti budú jednoznačnejšie. Spoločnosť BASF sa Vám vďaka inovatívnemu výskumu snaží vyhovieť a ponúknuť také prípravky, ktoré sú aj v tých najnáročnejších pestovateľských podmienkach nekompromisné voči daným patogénom, aby výsledok vašej celoročnej náročnej práce -“ hrozno“, spĺňal aj tie najvyššie kvalitatívne kritériá spracovateľov . Šimonka Štefan, BASF Slovensko

Hore