Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

ECO PACK - NOVÝ OBALOVÝ SYSTÉM BASF

Prečo?

Výhody

.

.

Eco Pack - výhody obalov v detailoch.

placeholder: "_EcoKanister_Sustainable_EcoPack"

Použitie v praxi

3 veľkosti

.

.

Nové, moderné obaly spoločnosti BASF.

placeholder: "_EcoKanister_groessen_EcoPack"

Udržateľný vývoj

.

.

Prínos pre užívateľa a životné prostredie.

placeholder: "_EcoKanister_Sustainable_EcoPack"

Info materiál


placeholder: "_FilmEcoKanister_EcoPack"

placeholder: "_FilmFallversuch_EcoPack"

Leták Eco Pack

Hore