Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

Eco Pack

Použitie v praxi

Eco Pack zanechá okolie čisté - výrazne znižuje riziko zasiahnutia prípravkom na ochranu rastlín.

Špeciálny uzáver

  • Jednoducho odšraubujete a môžete začať pracovať.

  • Nemusíte už prácne odstraňovať fóliu.

Info materiál


placeholder: "_FilmEcoKanister_EcoPack"

placeholder: "_FilmEcoKanister_EcoPack"

Leták Eco pack

Nalievanie pomocou ucha a tvarovaného dna

  • Uchopte za ucho a tvarované dno, kanister Vám nevykľzne.

  • Môžete bezpečne, ergonomicky nalievať a presne dávkovať.

Použitie bez striekania

Pretože otvor je uprostred, nedochádza pri vylievaní obsahu k striekaniu ani špliechaniu.

Dokonalé vyprázdňovanie

  • Produkt môžete využiť do poslednej kvapky.

  • Kanister sa po použití ľahko vyplachuje.

Hore