Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

Eco Pack

Eco - efficiency a trvalo udržateľný vývoj - prínos pre užívateľa a životné prostredie.

Eco - efficeincy znamená dosiahnutie vyššieho výkonu a kvality pri nižších nákladoch a menšom vplyve na životné prostredie. Metóda analýzy eco-efficency, vyvinutá v BASF, porovnáva ekonomickú hodnotu produktu a toho, aký vplyv mala jeho výroba na životné prostredie.

Eco - efficiency

Pri vývoji tohto nového obalového systému sme uplatnili našu metódu, aby sme nový výrobok porovnali s predchádzajúcim. Výsledky ukázali, že projekt Eco Packov má vyšší eco - efficiency, pretože sa na nový kanister spotrebuje o veľa menej plastu. Znamená to zníženie emisií skleníkových plynov pri výrobe a recyklácii.

Udržateľnosť

Po kompletnom zavedení výroby v roku 2014 očakávame zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 2000 ton CO2. Toto množstvo predstavuje záchranu viac ako 80 000 stromov.Pre užívateľov je výhodou jednoduchšie nakladanie s odpadmi - prázdne kanistre sa dajú bezpečne a ľahko zdeformovať a zlikvidovať. Navyše výrazne znižujú riziko zasiahnutia prípravkom na ochranu rastlín, ktoré obsahujú.

Info materiál


placeholder: "_FilmEcoKanister_EcoPack"

placeholder: "_FilmFallversuch_EcoPack"

Leták Eco Pack

Hore