Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Spoločnosť BASF úspešne dokončila akvizíciu širokej škály podnikov a aktív spoločnosti Bayer

Táto transakcia cielene a strategicky doplňuje úspešné aktivity BASF v oblasti ochrany plodín a biotechnológií o oblasť osív, neselektívnych herbicídov a nematocídneho ošetrenia osív

Podrobne sme preskúmali trendy a príležitosti v poľnohospodárstve, vrátane faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Vyhodnotili sme takisto svoje vlastné portfólio a zisťovali sme, čo poľnohospodári potrebujú k tomu, aby dnes i v budúcnosti boli úspešní. Naším cieľom je ešte lepšie kombinovať inovatívne technológie, riešenia a know-how, aby sme mohli poľnohospodárom poskytovať podporu pri pestovaní kvalitných potravín efektívnejším a bezpečnejším spôsobom. Rozhodli sme, že táto akvizícia je pre spoločnosť BASF tým najlepším krokom. Je dokonalou príležitosťou pre vytvorenie širokej a vyváženej ponuky, ktorá našim zákazníkom poskytne reálne možnosti voľby v súčasnom konsolidujúcom a meniacom sa prostredí.
BASF sa vďaka akvizícii stane ešte lepším partnerom poľnohospodárov, pretože posilní svoje portfólio ochrany plodín, bude môcť poskytovať rôznorodé osivo a šľachtiteľský materiál a viac digitálnych nástrojov. Vďaka tejto akvizícii sa staneme štvrtým najväčším hráčom na svete v oblasti osív a ochrany plodín a budeme mať oveľa rozsiahlejšie geografické pokrytie. Naše kombinované, vzájomne sa doplňujúce portfólio výskumu a vývoja nám dodáva ešte lepšie inovačné schopnosti, čo nám umožní chopiť sa budúcich príležitostí na trhu a zvyšovať našu konkurencieschopnosť. To našim zákazníkom poskytne rôzne možnosti voľby, špičkové riešenia a dlhodobé hodnoty.

Jedná sa o dôležitý míľnik v utváraní budúcnosti spoločnosti BASF v poľnohospodárskom odvetví a v posilnení nášho dlhodobého záväzku prispievať k udržateľnému poľnohospodárstvu.

V reakcii na rozsah obchodných aktivít v oblasti poľnohospodárstva mení BASF názov divízie Crop Protection (Ochrana rastlín) na Agricultural Solutions (Poľnohospodárske riešenia).

BASF má v ponuke osivá:

Osivá repky

Hybridná odroda ozimnej repky

Osivá slnečnice

Stabilný a úrodný hybrid aj v náročných podmienkach

Hore