Osivá repky

Založenie porastu repky ozimnej je jednou z veľkých výziev, s ktorou sa poľnohospodári každoročne stretávajú. Výber hybridnej odrody, ktorá sa dobre vyvíja v počiatočných fázach vegetácie, aby bola v optimálnej kondícii pred zimným obdobím, zvyšuje šancu na úspech celej sezóny.

Stalo sa už štandardom, že nové technológie, vlastnosti odrôd či moridlá napomáhajú výslednej efektivite pestovania. Preto toleranciu voči novým chorobám ako je TuYV či Plasmodiophora, herbicídnu toleranciu alebo ich prípadnú kombináciu, spoločnosť BASF zohľadňuje vo svojej ponuke osív.

Ponuka osív repky pre rok 2024 je v tomto ohľade vysoko kvalitná a vyvážená.

Vďaka vynikajúcej šľachtiteľskej práci pri zavádzaní inovatívnych riešení, prinášame spoľahlivé odrody - napríklad Tuba, odolná voči TuYV, víťaz registračných pokusov v roku 2021 a rok potom sa umiestnila na 2. mieste v POP SPZO.

Ďalším je potom Crossfit – špička v oblasti odrôd odolných voči Plasmodiophore a zároveň TuYV, či už dobre známe a suchu odolné odrody InV1170 a InV1188.

Dnes ponúkame ucelenú škálu materiálov, ktoré fungujú v praxi veľmi dobre, a to v najrôznejších pestovateľských podmienkach. S našou širokou a komplexnou ponukou prípravkov na ochranu rastlín tak ponúkame aj tento rok unikátne a efektívne riešenie.

BASF má v ponuke osivá repky:

Prehľad osív repky

Katalóg osív

repky ozimnej na sezónu 2024

Stiahnuť
Hore