Obilniny

Obilniny sú vystavené hrozbám mnohých nepriateľov: ako hubovým chorobám, konkurencii burín, škodcom. Pre zachovanie úrodového potenciálu obilnín, je nevyhnutné výrazne znižovať tlak biotických škodlivých činiteľov v priebehu takmer celého vývojového cyklu. To musí spĺňať ekonomické, regulačné a environmentálne požiadavky. BASF je špecialista a má dlhoročné skúsenosti vo vývoji inovativných látok a v riešeniach ochrany obilnín pred škodlivými činiteľmi, ktoré sú nočnou morou nejedného hospodára.

Hore