Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Pestovanie a ochrana obilnín


Obilniny sú vystavené hrozbám mnohých nepriateľov: ako hubovým chorobám, konkurencii burín, škodcom. Pre zachovanie úrodového potenciálu obilnín, je nevyhnutné výrazne znižovať tlak biotických škodlivých činiteľov v priebehu takmer celého vývojového cyklu. To musí spĺňať ekonomické, regulačné a environmentálne požiadavky.

BASF je špecialista a má dlhoročné skúsenosti vo vývoji inovativných látok a v riešeniach ochrany obilnín pred škodlivými činiteľmi, ktoré sú nočnou morou nejedného hospodára.

Plodinové karty

Prípravky registrované do obilnín:

Adexar© Plus

Adexar© Plus

Revolučná ochrana obilnín proti listovým a klasovým chorobám.

Viac informácií
Amiral®

Amiral®

Spoľahlivé riešenie proti dvojlíčnolistovým burinám a metličke v obilninách.

Viac informácií
Arrat©

Arrat©

Širokospektrálny herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách.

Viac informácií
Biathlon© 4D

Biathlon© 4D

Štyri rozmery boja proti burinám.

Viac informácií
Brejk® Tru

Brejk® Tru

Univerzálne zmáčadlo s dokonalou pokryvnosťou.

Viac informácií
Capalo©

Capalo©

Najsilnejšíčlánok ochrany - fungicíd do obilnín.

Viac informácií
Caramba®

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Viac informácií
Dash®

Dash®

Univerzálne zmáčadlo na zlepšenie penetračných vlastností aplikovanej kvapaliny.

Viac informácií
Duett® Top

Duett® Top

Efektívne pôsobiaci fungicíd na ochranu obilnín proti širokému spektru chorôb.

Viac informácií
Kumulus®

Kumulus®

Sírnatý preventívny fungicíd s vedľajším akaricídnym účinkom na ošetrenie viniča.

Viac informácií
Medax® Max

Medax® Max

Maximálna flexibilita.

Viac informácií
Medax© Top

Medax© Top

Regulátor ratu a vývoja obilnín, s ktorým máte vždy porast pod kontrolou.

Viac informácií
Osiris© Top

Osiris© Top

Fungicíd proti chorobám listov a klasov obilnín.

Viac informácií
Systiva©

Systiva©

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ochranu jačmeňa.

Viac informácií
Stomp® Aqua

Stomp® Aqua

Pôdny herbicídny prípravok proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám.

Viac informácií
Tango® Super

Tango® Super

Osvedčená klasika medzi fungicídnymi prípravkami v obilninách.

Viac informácií
Vaztak® Active

Vaztak® Active

Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia.

Viac informácií
Hore