Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pestovanie a ochrana obilnín


Obilniny sú vystavené hrozbám mnohých nepriateľov: ako hubovým chorobám, konkurencii burín, škodcom. Pre zachovanie úrodového potenciálu obilnín, je nevyhnutné výrazne znižovať tlak biotických škodlivých činiteľov v priebehu takmer celého vývojového cyklu. To musí spĺňať ekonomické, regulačné a environmentálne požiadavky.

BASF je špecialista a má dlhoročné skúsenosti vo vývoji inovativných látok a v riešeniach ochrany obilnín pred škodlivými činiteľmi, ktoré sú nočnou morou nejedného hospodára.

Plodinové karty

Prípravky:

Adexar© Plus

Adexar© Plus

Revolučná ochrana obilnín proti listovým a klasovým chorobám.

Viac informácií
Arrat©

Arrat©

Širokospektrálny herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách.

Viac informácií
Biathlon© 4D

Biathlon© 4D

Štyri rozmery boja proti burinám.

Viac informácií
Osiris© Top

Osiris© Top

Fungicíd proti chorobám listov a klasov obilnín.

Viac informácií
Capalo©

Capalo©

Najsilnejšíčlánok ochrany - fungicíd do obilnín.

Viac informácií
Systiva©

Systiva©

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ochranu jačmeňa.

Viac informácií
Medax© Top

Medax© Top

Regulátor ratu a vývoja obilnín, s ktorým máte vždy porast pod kontrolou.

Viac informácií

Prípravky registrované do obilnín

Herbicídy:

Biathlon® 4D Arrat® + Amiral®

Fungicídy:

Adexar® Plus Duett® Top Osiris® Top Capalo® Systiva®

Regulátor rastu:

Medax® Top

Insekticídy:

Vaztak® Active

Hore