Ochrana plodín

Úspešní poľnohospodári tvrdo pracujú na maximalizácii svojej úrody. A my im v tom pomáhame.

Pre zabezpečenie bezproblémového rastu plodín a plného využitia ich potenciálu sa farmári musia spoliehať na výrobky a služby, ktoré im pomáhajú produkovať plodiny vo väčších množstvách, ale zároveň ich robia chutnejšie a výživnejšie.
V spoločnosti BASF sa zaväzujeme poskytovať riešenia na základe potrieb farmárov, ktoré im pomáhajú dopestovať plodiny tým najlepším spôsobom.

Prehľad plodín

informácie a registrované prípravky

informácie a registrované prípravky

informácie a registrované prípravky

informácie a registrované prípravky

informácie a registrované prípravky

informácie a registrované prípravky

informácie a registrované prípravky

Hore