Vinič

Vinič / hrozno je v našej spoločnosti veľmi dôležité. Či už v podobe lahodného nápoja - vína, alebo v surovom stave sladké bobule hrozna. BASF ponúka kompletné riešenie v pestovaní viniča.

Vinohradníctvo a vinárstvo má na Slovensku dlhú tradíciu - predpokladá sa, že pestovanie viniča tu už bolo pred vyše 2700 rokmi a má nie len ekonomický, ale aj bohatý spoločenský rozmer.

Veď okrem toho, že tento "priemysel" zamestnáva ľudí, pre týchto je to životný štýl, poslanie a láska.

Na Slovensku máme tieto vinohradnícke oblasti:

  • najrozsiahlejšia Malokarpatská oblasť
  • najteplejšia Južnoslovenská oblasť
  • Nitrianska oblasť
  • Stredoslovenská oblasť
  • Východoslovenská oblasť
  • najslávnejšia či najznámejšia Tokajská oblasť
Každá z nich sa vyznačuje špecifickými prírodnými podmienkami a osobitou históriou.

No základom pre vinársky priemysel v ktorejkoľvek oblasti je v prvom rade zdravý vinič.

Plodinová karta

Hore