Belanty® v cukrovej repe

Fungicíd Belanty® ponúka novú možnosť širokospektrálnej ochrany porastu cukrovej repy. Vyniká účinnosťou proti štyrom najrozšírenejším chorobám cukrovej repy v Slovenskej republike – cerkosporióze, múčnatke repnej, hrdzi a ramuláriovej škvnitosti.

Účinnosť na cerkosporiózu v kombinácii s kontaktnými fungicídmi - v %

Pri aplikácii Belanty® je nutné dbať na preventívnu opatrnosť a snažiť sa zachovať účinnosť azolov na najvyššej možnej úrovni, aby sme zabránili problematickej situácii, ku ktorej dochádza v Európe. Tam došlo k prudkému rozvoju rezistentnej populácie cerkosporiózy na prípravky s obsahom strobilurínov, ktoré prakticky stratili účinnosť. Preto dôrazne neodporúčame aplikáciu fungicídu Belanty® sólo ani jeho kombinácie s inými čistými azolmi či strobilurínami. Naopak odporúčame kombináciu s prípravkami na báze síry (Kumulus® WG) alebo listovými hnojivami na báze medi.

Systém Belanty® + Kumulus® WG: Poistka účinnosti proti rezistencii

Výsledky európskych pokusov preukázali, že síra aj meď vytvárajú spoľahlivú poistku účinnosti Revysolu. Takisto pokusy v Českej a Slovenskej republike potvrdili vysokú účinnosť Belanty® v kombinácii s prípravkom Kumulus® WG alebo s prípravkom s obsahom medi. Vysoká účinnosť na cerkosporiózu viedla k preuká?zateľnému nárastu úrody

Hore