Belanty®

Rozdiel, ktorý oceníte

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený proti hubovým chorobám repky, slnečnice, repy cukrovej, kukurice, viniča, jadrovín a kôstkovín.

Belanty®

Rozdiel, ktorý oceníte

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený proti hubovým chorobám repky, slnečnice, repy cukrovej, kukurice, viniča, jadrovín a kôstkovín.


Benefity

  • nový fungicíd, ktorý obsahuje účinnú látku Revysol
  • výnimočná ochrana cukrovej repy, kukurice a zemiakov

Detaily

Základné informácie

Názov Belanty®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 75 g/l mefentrifluconazole

Spôsob účinku

BELANTY je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.

Miešateľnosť

-

cerkosporióza

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l Belanty/ha + 3 kg Kumulus/ ha - 2x po sebe v intervale 14 dní

fuzariózy klasov

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,25 l Belanty/ha BBCH 31-39 1
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,25 l Belanty/ha - -

Hubové choroby (švrnitosti listov)

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
max 1,3 l/ha BBCH 61 -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
max 1,3 l/ha BBCH 61 -

alternáriová škvrnitosť

Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,25 l Belanty/ha BBCH 21 -93 3x - interval medzi aplikáciami 7-14 dní

Základné informácie

Názov Belanty®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 75 g/l mefentrifluconazole

Spôsob účinku

BELANTY je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.

Miešateľnosť

-

Back

Cukrová repa - cerkosporióza

Odporúčaná dávka
1,5 l Belanty/ha + 3 kg Kumulus/ ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
2x po sebe v intervale 14 dní
Back

Kukurica - fuzariózy klasov

Odporúčaná dávka
1,25 l Belanty/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-39
Počet aplikácií
1
Odporúčaná dávka
1,25 l Belanty/ha
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Back

Vinič - Hubové choroby (švrnitosti listov)

Odporúčaná dávka
max 1,3 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 61
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
max 1,3 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 61
Počet aplikácií
-
Back

Zemiaky - alternáriová škvrnitosť

Odporúčaná dávka
1,25 l Belanty/ha
Termín aplikácie
BBCH 21 -93
Počet aplikácií
3x - interval medzi aplikáciami 7-14 dní

Nástroje

Kalkulačka na výpočet dávky podľa listovej plochy

LWA = ošetrená výška koruny x 2 x 10000 / šírka medziriadkov

Pri aplikácii podľa LWA neprekračujte maximálnu dávku určenú v litroch na ha pre danú plodinu.

Jadroviny (jabloň, hruška)
Vyššiu dávku (2,34 l/ha) použite, ak je väčšia listová plocha (LWA), ale aplikujte ju len 1x za vegetáciu. Vždy zachovajte LWA = 1,3 l / 10 000 m2

Vinič
Vyššiu dávku (2 l/ha) použite, ak je väčšia listová plocha (LWA), ale aplikujte ju len 2x za vegetáciu. Vždy zachovajte LWA = 1 l / 10 000 m2

Prečo Belanty®?

Belanty® v repke

Vyššia kvalita produkcie vďaka azolu novej generácie

  • Široké spektrum účinnosti
  • Úcinnosť už od 5 °C
  • Nový štandard pre prvé jarné ošetrenie porastu

Hore