Belanty®

Rozdiel, ktorý oceníte

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený proti hubovým chorobám repky, slnečnice, repy cukrovej, kukurice, viniča, jadrovín a kôstkovín.

Belanty®

Rozdiel, ktorý oceníte

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený proti hubovým chorobám repky, slnečnice, repy cukrovej, kukurice, viniča, jadrovín a kôstkovín.


Benefity

  • nový fungicíd, ktorý obsahuje účinnú látku Revysol
  • výnimočná ochrana cukrovej repy, kukurice a zemiakov

Detaily

Základné informácie

Názov Belanty®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 75 g/l mefentrifluconazole

Spôsob účinku

BELANTY je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.

Tolerancia

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! PHO1 - pre použitie na jadroviny (aplikačná dávka prípravku 2 x 2,0 l/ha) a kôstkoviny (aplikačná dávka prípravku 2 x 1,8 l/ha za sezónu) Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PV - pre použitie na plodiny repku olejnú, slnečnicu, cukrovú repu, kukuricu, vinič, zemiaky a jadroviny (aplikačná dávka prípravku max. do 1 x 2,34 l/ha za sezónu) Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových) a v 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené: 1. Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. 2. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín

Miešateľnosť

Prípravok Belanty® je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
áno, iba do dávky 50 l/haánoánoánoánoáno

monilióza
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,8 l/ha BBCH 55-89 max 2x za sezónu
cerkosporióza
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l Belanty/ha + 3 kg Kumulus/ ha BBCH 39-49 2x po sebe v intervale 14 dní
chrastavitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2 - 2,34 l/ha BBCH 53-85 2x při dávke 2 l/ha, 1x při dávke 2,43 l/ha
chrastavitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2 - 2,34 l/ha BBCH 53-85 2x při dávke 2 l/ha, 1x při dávke 2,43 l/ha
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2 - 2,34 l/ha BBCH 53-85 2x při dávke 2 l/ha, 1x při dávke 2,43 l/ha
fuzariózy klasov
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,25 l Belanty/ha BBCH 31-39 max 1x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,25 l Belanty/ha BBCH 31-39 max 1x za sezónu
monilióza
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,8 l/ha BBCH 55-89 max 2x za sezónu
monilióza
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,8 l/ha BBCH 55-89 max 2x za sezónu
biela hniloba
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 - 2,0 l/ha BBCH 57-75 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2,0 l/ha BBCH 57-75 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,75 - 1,5 l/ha BBCH 31-55 max 2x za sezónu
biela hniloba
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 - 2,0 l/ha BBCH 57-75 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
2,0 l/ha BBCH 57-75 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,75 - 1,5 l/ha jeseň BBCH 13-18, BBCH 31-55 max 2x za sezónu
monilióza
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,8 l/ha BBCH 55-89 max 2x za sezónu
alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 31-59, BBCH 61-69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 31-59, BBCH 61-69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 31-59, BBCH 61-69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 31-59, BBCH 61-69 max 2x za sezónu
Hubové choroby (švrnitosti listov)
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
max 1,3 l/ha BBCH 61 max 3x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
max 1,3 l/ha BBCH 61 max 3x za sezónu
monilióza
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,8 l/ha BBCH 55-89 max 2x za sezónu
alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,25 l/ha BBCH 21 -93 3x - interval medzi aplikáciami 7-14 dní

Toxic icons

  • GHS-07 - Dráždivé látky
  • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Belanty®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 75 g/l mefentrifluconazole

Spôsob účinku

BELANTY je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.

Tolerancia

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! PHO1 - pre použitie na jadroviny (aplikačná dávka prípravku 2 x 2,0 l/ha) a kôstkoviny (aplikačná dávka prípravku 2 x 1,8 l/ha za sezónu) Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PV - pre použitie na plodiny repku olejnú, slnečnicu, cukrovú repu, kukuricu, vinič, zemiaky a jadroviny (aplikačná dávka prípravku max. do 1 x 2,34 l/ha za sezónu) Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových) a v 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené: 1. Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. 2. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín

Miešateľnosť

Prípravok Belanty® je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
áno, iba do dávky 50 l/haánoánoánoánoáno

Back
Broskyňa - monilióza
Odporúčaná dávka
1,8 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 55-89
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Cukrová repa - cerkosporióza
Odporúčaná dávka
1,5 l Belanty/ha + 3 kg Kumulus/ ha
Termín aplikácie
BBCH 39-49
Počet aplikácií
2x po sebe v intervale 14 dní
Back
Hrušky - chrastavitosť
Odporúčaná dávka
2 - 2,34 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 53-85
Počet aplikácií
2x při dávke 2 l/ha, 1x při dávke 2,43 l/ha
Back
Jablká - chrastavitosť
Odporúčaná dávka
2 - 2,34 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 53-85
Počet aplikácií
2x při dávke 2 l/ha, 1x při dávke 2,43 l/ha
Odporúčaná dávka
2 - 2,34 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 53-85
Počet aplikácií
2x při dávke 2 l/ha, 1x při dávke 2,43 l/ha
Back
Kukurica - fuzariózy klasov
Odporúčaná dávka
1,25 l Belanty/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-39
Počet aplikácií
max 1x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,25 l Belanty/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-39
Počet aplikácií
max 1x za sezónu
Back
Marhuľa - monilióza
Odporúčaná dávka
1,8 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 55-89
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Nektarinky - monilióza
Odporúčaná dávka
1,8 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 55-89
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Repka jarná - biela hniloba
Odporúčaná dávka
1,5 - 2,0 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 57-75
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
2,0 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 57-75
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,75 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-55
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Repka ozimná - biela hniloba
Odporúčaná dávka
1,5 - 2,0 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 57-75
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
2,0 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 57-75
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,75 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
jeseň BBCH 13-18, BBCH 31-55
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Slivka - monilióza
Odporúčaná dávka
1,8 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 55-89
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Slnečnica ročná - alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-59, BBCH 61-69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-59, BBCH 61-69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-59, BBCH 61-69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 31-59, BBCH 61-69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Vinič - Hubové choroby (švrnitosti listov)
Odporúčaná dávka
max 1,3 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 61
Počet aplikácií
max 3x za sezónu
Odporúčaná dávka
max 1,3 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 61
Počet aplikácií
max 3x za sezónu
Back
Višňa - monilióza
Odporúčaná dávka
1,8 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 55-89
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Zemiaky - alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka
1,25 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 21 -93
Počet aplikácií
3x - interval medzi aplikáciami 7-14 dní

Toxic icons

  • GHS-07 - Dráždivé látky
  • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Nástroje

Kalkulačka na výpočet dávky podľa listovej plochy

LWA = ošetrená výška koruny x 2 x 10000 / šírka medziriadkov

Pri aplikácii podľa LWA neprekračujte maximálnu dávku určenú v litroch na ha pre danú plodinu.

Jadroviny (jabloň, hruška)
Vyššiu dávku (2,34 l/ha) použite, ak je väčšia listová plocha (LWA), ale aplikujte ju len 1x za vegetáciu. Vždy zachovajte LWA = 1,3 l / 10 000 m2

Vinič
Vyššiu dávku (2 l/ha) použite, ak je väčšia listová plocha (LWA), ale aplikujte ju len 2x za vegetáciu. Vždy zachovajte LWA = 1 l / 10 000 m2

Prečo Belanty®?

Belanty® v cukrovej repe

Výhody použitia v cukrovej repe

- Registrácia proti širokému spektru chorôb

- Bez obmedzenia aplikácie

- Navýšenie úrod a cukornatosti

- Možnosť dvoch aplikácií za sezónu

- Vždy aplikujte s Kumulus® WG, prípadne meďou

Belanty® v repke

Vyššia kvalita produkcie vďaka azolu novej generácie

- Široké spektrum účinnosti

- Úcinnosť už od 5 °C

- Nový štandard pre prvé jarné ošetrenie porastu

Hore