Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Belanty®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený proti hubovým chorobám repky, slnečnice, repy cukrovej, kukurice, viniča, jadrovín a kôstkovín.

Benefity

  • nový fungicíd, ktorý obsahuje účinnú látku Revysol.
  • výnimočná ochrana cukrovej repy, kukurice a zemiakov.

Detaily

Názov Belanty®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 75 g/l mefentrifluconazole

BELANTY je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.

-

Broskyňa

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
cerkosporióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť
múčnatka jabloňová
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov
helmintosporióza kukurice
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba
čerň repková
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba
čerň repková
fómová hniloba
Choroby listov, koreňov
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
alternáriová škvrnitosť
biela hniloba
fómová hniloba
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Hubové choroby (švrnitosti listov)
múčnatka viniča
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
alternáriová škvrnitosť
Názov Belanty®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát
Zloženie 75 g/l mefentrifluconazole

BELANTY je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.

-

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
cerkosporióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť
múčnatka jabloňová
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov
helmintosporióza kukurice
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba
čerň repková
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba
čerň repková
fómová hniloba
Choroby listov, koreňov
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
alternáriová škvrnitosť
biela hniloba
fómová hniloba
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
Hubové choroby (švrnitosti listov)
múčnatka viniča
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
monilióza
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
alternáriová škvrnitosť
Etiketa Belanty® etiketa
Informácie z katalógu Belanty® informácie z katalógu
Karta bezpečnostných údajov Belanty® karta bezpečnostných údajov
Hore