Pictor v repke olejnej

Pictor® bol uvedený na trh v Maďarsku v roku 2007 a potom nasledovalo uvedenie v 10 ďalších krajinách. Od tej doby bolo viac ako 2,2 milióna hektárov ošetrených fungicídom Pictor® tisíckami poľnohospodárov. V priebehu rokov, ošetrená plocha s prípravkom Pictor® stále rastie, čo ukazuje, že poľnohospodári, ktorí vyskúšali Pictor® boli spokojní, opakovane ho použili a doporučili ďalej. Dôverujte Pictoru pre úspešné pestovanie olejnín.

Viac ako 10 rokov skúseností

Vývoj prírpavku Pictor® začal už v roku 2003, aj keď jeho uvedenie na trh bolo až v roku 2007. Odvtedy BASF testuje Pictor®, aby čo najviac overila výkonnosť a tiež výhody produktu. V priebehu posledných 12 rokov sme vykonali viac ako 600 štúdií v celej Európe, s úzkou spoluprácou technikou z BASF, inštitúciami a ďalšími externými partnermi. Vzhľadom k tejto rozshiahlej štúdii môžeme potrvdiť, že Pictor® neustále zvyšuje výnosový potenciál, ktorý je možno dosiahnuť.

Výnos - Pictor® porovnanie so štandardami

V priebehu rokov boli na trh uvedené aj rôzne iné prípravky. Po dlhú dobu bola kombinácia SDHI (boscalid) a Stobilurin (dimoxystrobin) jedinečná, ktorá poskytovala viditeľne neprekonateľný výkon. Ale ani novšie kombinácie iných látok z triedy SDHI nevykazujú lepší výkon ako Pictor®. Dôverujte Pictoru, prípravok, ktorý je skúsený a neporazený vo výkone.

Pictor® ochrana, ktorá sa oplatí

Pre účinnú ochranu proti sklerotínii potrebujeme aplikovať protektívne, to znamená, že ešte pred objavením sa príznakov. V prípade, že počasie nepraje vývoju choroby, ktorá by ohrozovala úrodu, s Pictor®, vďaka jeho AgCelence® efektu, zvyšuje výnos plodiny. Tieto tvrdenia boli podložené našim niekoľkoročným výskumom. Preto aplikácia Pictoru nie je nikdy bez výhody.

Termín aplikácie

Ošetrenie do kvetu repky olejnej by malo byť aplikované pri odpadnutí prvých kvetných lupeňov. To je obdobie, keď útočí Sclerotinia. Z tohto dôvodu je odporúčané aplikovať postrek pri plnom kvete, čo znamená, že je otvorených 50% kvetov na hlavnej stonke. AJ napriek tomu, existujú situácie, kedy je nutná skoršia aplikácia, napr. kvôli regulačným požiadavkám. Aj vtedy však Pictor® vykazuje spoľahlivú kontrolu proti Sclerotínii vzhľadom k svojej dlhodobej účinnosti. Iné patogénne organizmy, ako je Alternaria a Bortrytis, sa za normálnych okolností objavujú neskôr v sezóne a vyžadujú neskoršie aplikácie na konci kvetu alebo na začiatku tvorby šešulí. Väčšinou je samostatná neskorá aplikácia ekonomicky nevýhodná, kvôli nižšej miere infekcie. ALe aj tu, vďaka vynikajúcej dlhodobej účinnosti ošetrenia prípravkom Pictor® do plného kvetu chráni úrodu pred infekciou Alternaria a Bortrytis. Zvoľte Pictor® pre ochranu proti širokému spektru chorôb a pre vynikajúcu flexibilitu v termíne aplikácie.

Hore