Pictor® - Poľnohospodárske riešenia

Spoľahlivý fungicídny ochranca vašich porastov repky a slnečnice voči hubovým chorobám.

Ukončenie predaja a distribúcie prípravku: do 31.7.2024

Ukončenie použitia prípravku a spotrebovanie existujúcich zásob: do 31.7.2024

Pictor® - Poľnohospodárske riešenia

Spoľahlivý fungicídny ochranca vašich porastov repky a slnečnice voči hubovým chorobám.

Ukončenie predaja a distribúcie prípravku: do 31.7.2024

Ukončenie použitia prípravku a spotrebovanie existujúcich zásob: do 31.7.2024


Benefity

 • vynikajúca účinnosť proti všetkým dôležitým chorobám repky a slnečnice
 • vysoká flexibilita použitia
 • moderná formulácia – vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
 • jasne preukázateľný vplyv na výšku úrody
 • neškodný voči včelám

Detaily

Základné informácie

Názov Pictor®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boscalid
Poznámky

Patrí do konceptu AgCelence!

Ukončenie predaja a distribúcie prípravku 31.07.2024
Ukončenie použitia prípravku a spotrebovanie existujúcich zásob 31.07.2024

Spôsob účinku

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea) a fómovej hnilobe koreňového kŕčku (fómové černanie stoniek Phoma lingam) a slnečnice ročnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea), alternáriovej škvrnitosti slnečnice (Alternaria spp.) a Phomopsis helianthii.

Účinná látka dimoxystrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov, ktorá pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov. Dimoxistrobin je systémová účinná látka, ktorá preniká cez povrch listu do pletív rastliny a ovplyvňuje rast a vývoj patogénu. Účinkuje preventívne, kuratívne a eradikatívne.

Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny. Boscalid je systémová účinná látka, časť účinnej látky sa translaminárne dostáva na spodok listu a zvyšná časť je akropetálne presúvaná do vrcholov a okrajov listov. Tak sú chránené aj tie časti rastliny, ktoré postrek priamo nezasiahol. Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii.

Tolerancia

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 1 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

/p>Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Prípravok sa nesmie používať v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Miešateľnosť

Prípravok Pictor je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoánoánonie

biela hniloba
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Ošetrenie proti bielej hnilobe sa uskutočňuje od začiatku kvitnutia do plného kvitnutia (fáza 61 – 65 podľa BBCH).Kvitnúci porast repky ošetrujte proti bielej hnilobe v bezletovom čase včiel – neskôr večer, skoro ráno. maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Pri ošetrení proti fómovému černaniu stoniek sa na jeseň prípravok aplikuje vo fáze 4 – 6 listov repky, na jar tiež najneskôr na začiatku napadnutia, čo býva prevažne do fázy predlžovacieho rastu repky. Jarná aplikácia sa odporúča na začiatku napadnutia, alebo pri znovuobjavení príznakov napadnutia. maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia. maximálne 2x za sezónu
alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Proti alternáriovej škvrnitosti slnečnice je prípravok doporučené aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný). maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Pictor pôsobí najlepšie preventívne alebo pri prvých príznakoch napadnutia. Proti bielej hnilobe je možné prípravok aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný), ale tiež až vo fáze BBCH 61 (začiatok kvitnutia). Pri vysokom infekčnom tlaku je možné uskutočniť aplikáciu v oboch termínoch. maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia, BBCH 51 - 61 maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,3 - 0,5 l/ha Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia, BBCH 51-61 maximálne 2x za sezónu

Toxic icons

 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Pictor®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boscalid
Poznámky

Patrí do konceptu AgCelence!

Ukončenie predaja a distribúcie prípravku 31.07.2024
Ukončenie použitia prípravku a spotrebovanie existujúcich zásob 31.07.2024

Spôsob účinku

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea) a fómovej hnilobe koreňového kŕčku (fómové černanie stoniek Phoma lingam) a slnečnice ročnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea), alternáriovej škvrnitosti slnečnice (Alternaria spp.) a Phomopsis helianthii.

Účinná látka dimoxystrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov, ktorá pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov. Dimoxistrobin je systémová účinná látka, ktorá preniká cez povrch listu do pletív rastliny a ovplyvňuje rast a vývoj patogénu. Účinkuje preventívne, kuratívne a eradikatívne.

Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny. Boscalid je systémová účinná látka, časť účinnej látky sa translaminárne dostáva na spodok listu a zvyšná časť je akropetálne presúvaná do vrcholov a okrajov listov. Tak sú chránené aj tie časti rastliny, ktoré postrek priamo nezasiahol. Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii.

Tolerancia

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 1 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

/p>Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Prípravok sa nesmie používať v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Miešateľnosť

Prípravok Pictor je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoánoánonie

Back
Repka ozimná - biela hniloba
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Ošetrenie proti bielej hnilobe sa uskutočňuje od začiatku kvitnutia do plného kvitnutia (fáza 61 – 65 podľa BBCH).Kvitnúci porast repky ošetrujte proti bielej hnilobe v bezletovom čase včiel – neskôr večer, skoro ráno.
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Pri ošetrení proti fómovému černaniu stoniek sa na jeseň prípravok aplikuje vo fáze 4 – 6 listov repky, na jar tiež najneskôr na začiatku napadnutia, čo býva prevažne do fázy predlžovacieho rastu repky. Jarná aplikácia sa odporúča na začiatku napadnutia, alebo pri znovuobjavení príznakov napadnutia.
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia.
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu
Back
Slnečnica ročná - alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Proti alternáriovej škvrnitosti slnečnice je prípravok doporučené aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný).
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Pictor pôsobí najlepšie preventívne alebo pri prvých príznakoch napadnutia. Proti bielej hnilobe je možné prípravok aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný), ale tiež až vo fáze BBCH 61 (začiatok kvitnutia). Pri vysokom infekčnom tlaku je možné uskutočniť aplikáciu v oboch termínoch.
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia, BBCH 51 - 61
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
0,3 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia, BBCH 51-61
Počet aplikácií
maximálne 2x za sezónu

Toxic icons

 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Prečo Pictor®?

Pictor® - najpoužívanejšie fungicídne riešenie

BASF začala rozvíjať Pictor® v roku 2003 ako fungicíd pre ošetrenie repky. Vzhľadom k podobnosti v príslušnom spektre ochorení, Pictor® rýchlo začal byť testovaný aj pre ochranu slnečnice.

Vykonali sme viac 600 štúdií a pokusov v rôznych krajinách. Pokusy boli vykonané v BASF aj samotnými farmármi. Pictor® pôsobí na trhu od roku 2007 v Maďarsku a nasledovalo uvedenie v ďalších 10 krajinách. Poľnohospodári využívajúci tento fungicíd sú s ním spokojní kvôli zdravým plodinám a vysokým výnosom. Tisíce našich zákazníkov používajú Pictor® a odporúčajú ho ako spoľahlivého ochrancu porastov aj ďalším pestovateľom repky a slnečnice.

Spoľahlivý ochranca Vašich porastov!

Hore