Pictor v slnečnici

BASF začala rozvíjať Pictor® v roku 2003 ako fungicíd pre ošetrenie repky. Vzhľadom k podobnosti v príslušnom spektre ochorení, Pictor® rýchlo začal byť testovaný aj pre ochranu slnečnice.

Vykonali sme viac 600 štúdií a pokusov v rôznych krajinách. Pokusy boli vykonané v BASF aj samotnými farmármi. Pictor® pôsobí na trhu od roku 2007 v Maďarsku a nasledovalo uvedenie v ďalších 10 krajinách. Poľnohospodári využívajúci tento fungicíd sú s ním spokojní kvôli zdravým plodinám a vysokým výnosom. Tisíce našich zákazníkov používajú Pictor® a odporúčajú ho ako spoľahlivého ochrancu porastov aj ďalším pestovateľom repky a slnečnice.

Viac ako 10 rokov skúseností

Vývoj prírpavku Pictor® začal už v roku 2003, aj keď jeho uvedenie na trh bolo až v roku 2007. Odvtedy BASF testuje Pictor®, aby čo najviac overila výkonnosť a tiež výhody produktu. V priebehu posledných 12 rokov sme vykonali viac ako 600 štúdií v celej Európe, s úzkou spoluprácou technikou z BASF, inštitúciami a ďalšími externými partnermi. Vzhľadom k tejto rozshiahlej štúdii môžeme potrvdiť, že Pictor® neustále zvyšuje výnosový potenciál, ktorý je možno dosiahnuť.

Výnos - Pictor® porovnanie so štandardami

Konkurenčné produkty vstúpili na trh v posledných niekoľkých rokoch. Väčšina z nich je kombináciou strobilurinu a azolu, zatiaľ čo Pictor® je jedinečnou kombináciou SDHI (boscalid) a strobilurinu (dimoxystrobin). To ukazuje výhody v porovnaní s inými výrobkami - spojenie dvoch silných účinných látok, ktoré vykazuje najlepší výkon v širokom spektre ochorení, s možnosťou flexibilnej aplikácie a dlhodobou účinnosťou. Toto všetko vedie k najlepšej ochrane vašej investície, tak prečo riskovať?

Pictor® ochrana, ktorá sa oplatí

Slnečnica sa pestuje najmä v letných mesiacoch v suchých oblastiach, v dôsledku tohto sa tlak chorôb líši sezónu od sezóny. Avšak pre účinnú kontrolu chorôb je potrebné aplikovať fungicíd protektívne (pred infekciou). Ako je vidieť v grafe, Pictor® preukázal v posledných rokoch konzistentné zvýšenie výnosu v rokoch s vysokým tlakom chorôb, ale aj v suchých rokoch. Vďaka AgCelence® efketu, Pictor® zvýšuje výnosy.

Termín aplikácie

Väčšina chorôb útočí na slnečnicu od ranných vývojových fází až do konca kvitnutia, preto nie je jednoduché nájsť optimálny termín na ošetrenie. Vzhľadom k širokému aplikačnému oknu môže byť Pictor® použitý podľa potreby. Dvojitá aplikácia prípravku Pictor® je zmysluplná vtedy, ak Sclerotina predstavuje hrozbu pre celú sezónu, inak je vhodnou dobou pre aplikáciu fáza hviezdy. Vďaka výbornej dlhodobej účinnosti Pictor® poskytuje aj v takejto skorej aplikácii spoľahlivú ochranu proti patogénom Phoma, Phomopsis, Alternaria a Sclerotina na stonkách. Proti Sclerotíne v kvete táto fáza nie je vhodná. Chráňte svoje plodiny a používajte Pictor®, aby ste dosiahli najvyšší výnos.

Hore