Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kinto® Plus - Nový štandard morenia

Kinto® Plus je kvapalný fungicídny suspenzný koncentrát (FS) pre morenie osiva pšenice, jačmeňa, raže, tritikale proti hubovým chorobám. Pôsobí na pleseň snežnú, fuzariózy, sneť mazľavú pšeničnú, sneť prašnú pšeničnú, sneť prašnú jačmennú, sneť jačmennú tvrdú, pruhovitosť jačmeňa, paluškovú hnilobu a na sneť steblovú.

  • Nová kombinácia 3 účinných látok
  • Bez aplikačných obmedzení
  • Pre všetky typy obilnín, proti širokému spektru chorôb
  • Jednoduchá a pohodlná manipulácia
  • Kvalitné pokrytie celého zrna s vizuálnou kontrolou sýto červeného farbiva

Všetko začíná osivom

Moridlo Kinto® Plus spĺňa všetky nároky

Kinto® Plus je kvapalný fungicídny suspenzný koncentrát (FS) pre morenie osiva pšenice, jačmeňa, raže, tritikale proti hubovým chorobám. Pôsobí na pleseň snežnú, fuzariózy, sneť mazľavú pšeničnú, sneť prašnú pšeničnú, sneť prašnú jačmennú, sneť jačmennú tvrdú, pruhovitosť jačmeňa, paluškovú hnilobu a na sneť steblovú. Odporúčaná dávka je1,5 l / t moreného osiva.

Kinto® Plus obsahuje 3 účinné látky z odlišných chemických skupín - fluxapyroxad (= Xemium® - SDHI karboxamid), tritikonazol (azol), fludioxonyl (fenylpyrol), v množstve vždy33,3 g / l, ktoré pôsobia synergicky a zaisťujú účinok na širokéspektrum chorôb.

Bezpečné moridlo vám zabezpečí

  • Spoľahlivú ochranu proti pôdnym hubovým chorobám
  • Nezávislosť na vonkajších stresových faktoroch (napr. sucho, chlad a pod.)
  • Kvalitné podmienky pre klíčenie a vytváranie mohutného koreňového systému
  • Dosiahnutie plného úrodového potenciálu

Dobrý štart od začiatku

Vďaka účinnej látke fluxapyroxad (Xemium®), ktorá je v oveľa väčšommnožstve obsiahnutá v revolučnom prípravku Systiva®, dokážeKinto® Plus takisto podporiť klíčenie a vzchádzanie aj v prípadenepriaznivých poveternostných podmienok.

Na obrázkoch nižšie vidíte pokus s rastlinami napadnutými koreňomorkou (Rhizoctonia) v prípade neošetreného osiva a osivaošetreného moridlom Kinto® Plus. Hoci použitie proti patogénu Rhizoctonia nie je v Slovenskej republike registrované,výsledky z mnohých Európskych pokusov dokladajú významnú vedľajšiu účinnosť aj v prípade výskytu tohto patogénnehoorganizmu.

Široké spektrum chorôb

Formulácia prípravku Kinto® Plus zaisťuje účinok proti väčšine významných chorôb napádajúcich vzchádzajúce porasty. Graf znázorňuje účinnosť proti patogénnym organizmom. Účinné látky sa svojím pôsobením vzájomne dopĺňajú a vzniknutá kombinácia zaisťuje dobrý účinok a zároveň vyniká skvelou selektivitou voči pestovaným plodinám.

Výsledky pokusov v jarnom jačmeni a ozimnej pšenici

Účinnosť na choroby pšenice ozimnej a úrody pšenice ozimnej

Účinnosť na choroby pšenice ozimnej a úrody pšenice ozimnej

Účinnosť na prašnú sneť jačmeňa u jačmeňa jarného a Úrody jarného jačmeňa

Účinnost na pruhovitosť jačmeňa

Profil prípravku

Druh prípravkumoridlo obilnín proti hubovým chorobám
Formuláciasuspenzný koncentrát (FS)
Účinné látkyfluxapyroxad 33,3 g / l
tritikonazol 33,3 g / l
fludioxonyl 33,3 g / l
Odporúčaná dávka1,5 l/t osiva
Spektrum účinkupleseň snežná, fuzariózy, sneť mazľavá pšeničná, sneť prašná pšeničná,sneť prašná jačmenná, sneť jačmenná tvrdá, pruhovitosť jačmeňa,palušková hniloba, sneť steblová
Registrácia v plodináchpšenica, jačmeň, raž, tritikale
Balenie2 × 10 l
Hore