Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Systiva®

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ošetrenie jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Benefity

 • aplikácia fungicídu už na osivo morením
 • nezávislosť aplikácie na poveternostných podmienkach
 • nová účinná látka Xemium zo skupiny fungicídov SDHI II. generácie
 • jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi
 • časová úspora počas jarnej špičky

Detaily

Názov Systiva®
Formulácia stabilná suspenzia
Zloženie 333 g/l fluxapyroxad (Xemium)

Systiva je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok.

Účinná látka fluxapyroxad (XEMIUM) patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Jačmeň ozimný

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 150 ml / 100 kg osiva
múčnatka trávová 150 ml / 100 kg osiva
prúžkovitosť jačmeňa 150 ml / 100 kg osiva
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 75 - 150 ml / 100 kg osiva
múčnatka trávová 75 - 150 ml / 100 kg osiva
prúžkovitosť jačmeňa 75 - 150 ml / 100 kg osiva
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka trávová 150 ml / 100 kg osiva
septorióza pšenice 150 ml / 100 kg osiva
Názov Systiva®
Formulácia stabilná suspenzia
Zloženie 333 g/l fluxapyroxad (Xemium)

Systiva je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok.

Účinná látka fluxapyroxad (XEMIUM) patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 150 ml / 100 kg osiva
múčnatka trávová 150 ml / 100 kg osiva
prúžkovitosť jačmeňa 150 ml / 100 kg osiva
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 75 - 150 ml / 100 kg osiva
múčnatka trávová 75 - 150 ml / 100 kg osiva
prúžkovitosť jačmeňa 75 - 150 ml / 100 kg osiva
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka trávová 150 ml / 100 kg osiva
septorióza pšenice 150 ml / 100 kg osiva
Etiketa Systiva® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Systiva® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Systiva® informácie z katalógu
Na stiahnutie Produktový prospekt

product.why Systiva®?

Návod ako postupovať pri aplikácii prípravku Systiva®

Pomôcka - Systiva® návod

Systiva® v praxi


Čo je Systiva® ?


Prinášame Vám prvý nepostrekový fungicíd na slovenskom trhu. Vynikajuca účinnosť prípravku Systiva® na široké spektrum hubových chorôb obilnín je vďaka najmodernejšej účinnej látky zo skupiny karboxamidov - fluxapyroxad (obchodný názov Xemium®). Patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy. Zamedzuje rastu a rozvoju hubových patogénov bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti látok potrebných pre syntézy prebiehajúce v bunkách patogénu.


Táto účinná látka má výborný preventívny aj kuratívny účinok. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie a rast mycélia a tiež sporuláciu. Zabraňuje rozvoju patogénnych húb vo všetkých rastových a reprodukčných štádiách. Dlhodobá ochrana pred napadnutím rastlín hubovými chorobami je umožnená postupným odberom účinnej látky Xemium® koreňovým systémom a plne systematickým rozvádzaním cievnymi zväzkami do nadzemných častí rastliny. Rastlinám sa tak dostane optimálnych podmienok pre vzchádzanie a následný rast.

Výsledky pokusov:

Porasty jačmeňa ozimného ošetrené prípravkom Systiva® majú vyššiu schopnosť prežiť extrémne chladné teploty behom zimy. Na jar lepšie regenerujú a obnovujú svoj rast. Dáta z pokusov nám potvrdzujú, že ozimný jačmeň ošetrený prípravkom Systiva® mal o 54% viac listovej plochy ako u varianty bez ošetrenia. Dokonca aj výsledky napadnutia hubovými chorobami potvrdzujú až o 26% vyššiu vitalitu rastlín na jar. Zdravé porasty lepšie fototysentizujú, a tým urýchľujú rast a vývoj rastlín.

Teraz ochrana jačmeňa aj bez postreku

Najlepšie výsledky nám dokazujú prevádzkové pokusy, a preto sme v roku 2015 spolupráci s poľnohospodárskymi subjektami v Českej republike založili niekoľko desiatok prevádzkových pokusov v jarnom a ozimnom jačmeni za účelom potvrdenia prínosov revolučného nepostrekového fungicídu Systiva®.

Z pokusov v jarnom jačmeni nám jednoznačne vychádza, že Systiva®

zvýšila úrodu v priemere o 8%

oproti variantám bez použitia prípravku Systiva®

Po vyhodnotení pokusov si dovoľujeme tvrdiť, že:

 • účinná látka Xemium® sa odlišuje svojou jedinečnou mobilitou a výkonom
 • Systiva® umožňuje nezávislosť na výkyvoch počasia
 • zaručuje väčší počet rastlín na hektár vďaka lepšiemu klíčeniu a vzchádzaniu
 • podporuje rozvoj koreňového systému a optimalizuje podmienky pre rast
 • zvyšuje odolnosť voči zime a istotu jarnej regenerácie
 • poskytuje dlhodobú ochranu proti listovým chorobám od samého začiatku vegetácie
 • kombinuje ochranu proti chorobám listov s ochranou proti chorobám prenosných osivom a pôdou
 • Systiva® zvýšila výnos v priemere o 8% oproti variantom bez použitia revolučného prípravku

Pokusy sme založili aj na Slovensku

Výsledky pokusov z Výskumnej šľachtiteľskej stanice Vígľaš - Pstruša

Plodina: jačmeň jarný

Ošetrené varianty prípravkom Systiva® s dávkou 0,75 l / t osiva a na porovnanie neošetrené.

Varianty, kde bol aplikovaný fungicíd Capalo® a fungicíd Adexar® Plus a neošetrená kontrola.

Variant ošetrený len prípravkom Capalo® v dávke 1,2 l/ha, v termíne BBCH 37 - 39

Variant ošetrený len prípravkom Adexar® Plus v dávke 1,25 l/ha, v termíne BBCH 37 - 39

Graf ukazje vplyv prípravku Systiva® na úrodu.

Hore