Systiva®

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ošetrenie jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Systiva®

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ošetrenie jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.


Benefity

 • aplikácia fungicídu už na osivo morením
 • nezávislosť aplikácie na poveternostných podmienkach
 • nová účinná látka Xemium zo skupiny fungicídov SDHI II. generácie
 • jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi
 • časová úspora počas jarnej špičky

Detaily

Základné informácie

Názov Systiva®
Formulácia stabilná suspenzia
Zloženie 333 g/l fluxapyroxad (Xemium)

Spôsob účinku

Systiva je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok.

Účinná látka fluxapyroxad (XEMIUM) patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
150 ml / 100 kg osiva - -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
150 ml / 100 kg osiva - -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
150 ml / 100 kg osiva - -
hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
75 - 150 ml / 100 kg osiva - -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
75 - 150 ml / 100 kg osiva - -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
75 - 150 ml / 100 kg osiva - -
múčnatka trávová
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
150 ml / 100 kg osiva - -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
150 ml / 100 kg osiva - -

Základné informácie

Názov Systiva®
Formulácia stabilná suspenzia
Zloženie 333 g/l fluxapyroxad (Xemium)

Spôsob účinku

Systiva je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok.

Účinná látka fluxapyroxad (XEMIUM) patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Back
Jačmeň ozimný - hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka
150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Back
Jarný jačmeň - hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka
75 - 150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
75 - 150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
75 - 150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Back
Pšenicá ozimná - múčnatka trávová
Odporúčaná dávka
150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
150 ml / 100 kg osiva
Termín aplikácie
-
Počet aplikácií
-

Prečo Systiva®?

Návod ako postupovať pri aplikácii prípravku Systiva®

Pomôcka - Systiva® návod

Systiva® v praxi


Čo je Systiva® ?


Prinášame Vám prvý nepostrekový fungicíd na slovenskom trhu. Vynikajuca účinnosť prípravku Systiva® na široké spektrum hubových chorôb obilnín je vďaka najmodernejšej účinnej látky zo skupiny karboxamidov - fluxapyroxad (obchodný názov Xemium®). Patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy. Zamedzuje rastu a rozvoju hubových patogénov bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti látok potrebných pre syntézy prebiehajúce v bunkách patogénu.


Táto účinná látka má výborný preventívny aj kuratívny účinok. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie a rast mycélia a tiež sporuláciu. Zabraňuje rozvoju patogénnych húb vo všetkých rastových a reprodukčných štádiách. Dlhodobá ochrana pred napadnutím rastlín hubovými chorobami je umožnená postupným odberom účinnej látky Xemium® koreňovým systémom a plne systematickým rozvádzaním cievnymi zväzkami do nadzemných častí rastliny. Rastlinám sa tak dostane optimálnych podmienok pre vzchádzanie a následný rast.

Výsledky pokusov:

Porasty jačmeňa ozimného ošetrené prípravkom Systiva® majú vyššiu schopnosť prežiť extrémne chladné teploty behom zimy. Na jar lepšie regenerujú a obnovujú svoj rast. Dáta z pokusov nám potvrdzujú, že ozimný jačmeň ošetrený prípravkom Systiva® mal o 54% viac listovej plochy ako u varianty bez ošetrenia. Dokonca aj výsledky napadnutia hubovými chorobami potvrdzujú až o 26% vyššiu vitalitu rastlín na jar. Zdravé porasty lepšie fototysentizujú, a tým urýchľujú rast a vývoj rastlín.

Teraz ochrana jačmeňa aj bez postreku

Najlepšie výsledky nám dokazujú prevádzkové pokusy, a preto sme v roku 2015 spolupráci s poľnohospodárskymi subjektami v Českej republike založili niekoľko desiatok prevádzkových pokusov v jarnom a ozimnom jačmeni za účelom potvrdenia prínosov revolučného nepostrekového fungicídu Systiva®.

Z pokusov v jarnom jačmeni nám jednoznačne vychádza, že Systiva®

zvýšila úrodu v priemere o 8%

oproti variantám bez použitia prípravku Systiva®

Po vyhodnotení pokusov si dovoľujeme tvrdiť, že:

 • účinná látka Xemium® sa odlišuje svojou jedinečnou mobilitou a výkonom
 • Systiva® umožňuje nezávislosť na výkyvoch počasia
 • zaručuje väčší počet rastlín na hektár vďaka lepšiemu klíčeniu a vzchádzaniu
 • podporuje rozvoj koreňového systému a optimalizuje podmienky pre rast
 • zvyšuje odolnosť voči zime a istotu jarnej regenerácie
 • poskytuje dlhodobú ochranu proti listovým chorobám od samého začiatku vegetácie
 • kombinuje ochranu proti chorobám listov s ochranou proti chorobám prenosných osivom a pôdou
 • Systiva® zvýšila výnos v priemere o 8% oproti variantom bez použitia revolučného prípravku

Pokusy sme založili aj na Slovensku

Výsledky pokusov z Výskumnej šľachtiteľskej stanice Vígľaš - Pstruša

Plodina: jačmeň jarný

Ošetrené varianty prípravkom Systiva® s dávkou 0,75 l / t osiva a na porovnanie neošetrené.

Varianty, kde bol aplikovaný fungicíd Capalo® a fungicíd Adexar® Plus a neošetrená kontrola.

Variant ošetrený len prípravkom Capalo® v dávke 1,2 l/ha, v termíne BBCH 37 - 39

Variant ošetrený len prípravkom Adexar® Plus v dávke 1,25 l/ha, v termíne BBCH 37 - 39

Graf ukazje vplyv prípravku Systiva® na úrodu.

Hore