Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Clearfield® Produkčný systém pre repku olejnú

Repka je jednou z najdôležitejších plodín v Európe.

Nárast plôch repky bol vyvolaný zvýšeným dopytom po rastlinných olejoch. Pokroky v šľachtení a ochrany rastlín pomáhajú pestovať repku o veľa efektívnejšie a výhodnejšie pre farmárov. Clearfield® produkčný systém pre repku olejnú je významná inovácia, aby sa táto plodina stala v Európe ešte úspešnejšia.

Cleravis® dokumenty

Etiketa Cleravis
Cleravis® produktový prospekt

Viac o Clearfield® produkčnom systéme

Vedeckí pracovníci dlho pracovali na riešení pri hľadaní herbicídu pre širokospektrálnu kontrolu burín pri pestovaní repky olejnej. Ich počiatočné úsilie bolo zamerané na herbicídy aplikované na pôdu, ako napríklad trifluralín. Ďalšia generácia herbicídov bola v istej miere obohatená o možnosť načasovania aplikácie a zahŕňala produkty na báze chloracetamidu, ako je metazachlor a dimetachlor. Na trh boli uvedené aj ďalšie herbicídy kontrolujúce špecifické buriny, v Európe však neexistoval prostriedok na širokospektrálnu kontrolu burín pre repku olejnú.

Plodiny tolerantné voči herbicídom, umožňujú farmárom kontrolovať aj tie buriny, u ktorých to predtým nebolo možné.

Clearfield® produkčný systém bol najprv vyvinutý pre repku olejnú jarnú a komerčne sa využíval v severnej Amerike od roku 1995. Clearfield produkčný systém bol špecificky vytvorený pre skupinu herbicídov s názvom imidazolinóny. Herbicídy z tejto skupiny sa používajú vo svete už od osemdesiatych rokov, spočiatku na kontrolu burín pri pestovaní strukovín ako sója a ďatelina. Odvtedy boli z herbicídov - imidazolinónov vyvinuté produkty, ktoré sa používajú na kontrolu burín pri pestovaní pšenice, podzemnice olejnej, slnečnice, vodných rastlín, lesných porastov, ryže a repky olejnej. Clearfield produkčný systém zvyšuje farmárom úrodotvorný potenciál prostredníctvom zvyšovania kvality ich úrody a zabezpečením vyšších výnosov vďaka kontrole burín. Navyše vo väčšine prípadov je miera použitia herbicídov pri kontrole burín nižšia ako v prípade iných systémov kontroly burín, čím sa ešte viac zvyšuje ziskovosť.

Rozhodovanie

Voľba toho správneho produkčného systému pre repku olejnú na vašej farme závisí od mnohých faktorov. Prvoradým cieľom väčšiny fariem je samozrejme zabezpečiť čo najziskovejšiu úrodu. Aj keď toto bude stále na prvom mieste, sme si vedomí toho, že existujú aj iné dôležité aspekty pri rozhodovaní sa, ktorý produkčný systém pre repku olejnú použiť. Aby sme vám pomohli pri rozhodovaní sa, či je pre vašu farmu najlepší Clearfield® produkčný systém alebo iné tradičné systémy, zostavili sme jednoduchý súbor otázok, ktoré vám poslúžia ako návod.

Ako riešiť výmrv Clearfield repky v následnej plodine?

Ak pestujete repku, môže sa v nasledujúcich rokoch objaviť v inej plodine jej výmrv. Ako sa s týmto problémom najlepšie vysporiadať ? Základným opatrením vedúcim k redukcii výmrvu, je umožnenie vyklíčeniu semien už na jeseň a následná likvidácia pomocou agrotechnických zásahov. Väčšina výmrvu vyklíči počas prvých 3 týždňov po zbere.

V tabuľk nižšie sa nachádza orientačný prehľad herbicídov, ktoré môžu byť použité v rôznych plodinách pre obmedzenie výmrvu repky Clearfield. Výmrv repky Clearfield nebude herbicídne úplne kontrolovaný tzv. inhibítormi ALS ( napr. sulfonylmočoviny ). Výmrv repky Clearfield je možné regulovať pomocou herbicídov mimo túto skupinu (napríklad herbicídy typu fenoxykyselín - dichlorpropu , mecoprop , MCPA , 2,4 - D , picolinafen , diflufenican , atď) buď samostatne, alebo v kombinácii s ostatnými herbicídmi.

Striedanie herbicídov na rôznej báze účinku a použitie herbicídov s viac ako jedným spôsobom účinku pomáha predísť rozvoju burín rezistentných voči herbicídom. Tieto pravidlá platia pre pestovanie repky Clearfield aj tej tradičnej .

Príklady ničenia výmrvu Clearfield repky v následných plodinách
Plodina Názov účinnej látkyObchodný názov
Obilniny - jesenná aplikáciaIsoproturon, PicolinafenMaraton*, Cogar*, Legato Plus*, Picona*, atď.
Obilniny - jarná aplikácia2,4-D, MCPA, Dichlorprop-P, Mecoprop-PMustang, Mustang Forte, Optica Trio, Agritox, atď.
Cukrová repaLenacil + Metamitronkombinácia Venzar + Goltixom + Betanaly
ZemiakyMetribuzin, BentazoneSencor, Basagran Super, atď.
KukuricaTerbuthylazine, Tembotrione, Mesotrione, Topramezone, Bentazone, 2,4-DAkris, Spectrum+Click, Gardoprim Plus Gold, Laudis, Stellar, atď.
StrukovinyBentazone, MCPBBasagran Super, Corrum**, Butoxone 400, atď.
SójaBentazoneCorrum**

Technológia založená na partnerstve

Produkčný systém Clearfield od spoločnosti BASF je jedinečný vďaka spolupráci so šľachtiteľskými firmami a výskumnými pracoviskami, ktorá vyústila do vytvorenia novej technológie. Pri vývoji technológie Clearfield sa BASF v rámci spolupráce zamerala na rozvoj šľachtenia plodín s toleranciou k herbicídom zo skupiny imidazolinov.

Pri zavádzaní Clearfield technológie v repke na trh BASF spolupracuje s väčšinou osivárskych spoločností v Európe.

Otázky a odpovede

Vo väčšine prípadov aplikácie herbicídov Clearfield poskytne efektívnu celosezónnu ochranu proti jedno aj dvojklíčnolistovým burinám, vrátane výmrvu obilnín.
Herbicídy Clearfield umožňujú flexibilnú postemergentnú aplikáciu. Menej pojazdov po poli znamená úsporu času, menšiu spotrebu paliva a nižšie utužovanie pôdy.

Pred zberom alebo počas zberu dochádza k vypadávaniu semien. Ďalej sú semená šírené vďaka prejazdom strojov medzi pozemkami a podnikmi. Tieto semená môžu vyklíčiť a tak vzniknú nové populácie v následných plodinách. Plodiny vzchádzajúce v inej pestovanej plodine sú považované za burinu a nazývané výmrv.

Výmrv repky Clearfield prežíva v pôde rovnako dlhú dobu ako semená repky konvenčnej, tzn. 3 - 9 rokov. Pri správnej agrotechnike je väčšina výmrvu eliminovaná počas nasledujúcich dvoch rokov. Správne načasovanie podmietky a následnej orby je jedným z možných riešení, ako podstatne znížiť množstvo výmrvu.
Odporúčania herbicídov, ktoré môžu byť použité v rôznych plodinách pre kontrolu výmrvu repky Clearfield môžete nájsť tu:

Riešenie výmrvu Clearfield repky.

Repka Clearfield nie je GMO čiže je netransgénnou. Termín GMO sa vzťahuje k organizmu, ktorý bol upravený zavedením "cudzej DNA" alebo genetického materiálu a nie je sám natívnym druhom. Repka Clearfield bola vyvinutá s využitím šľachtenia (mutagenézy) a neobsahuje žiadny genetický materiál mimo jej pôvodné druhy. Produkčný systém Clearfield je medzinárodne uznávaný ako netransgénny.

Pri genetickej modifikácii sú vlastnosti rastliny zmenené zavedením upraveného génu z iného organizmu - organizmu, ktorý nemusí byť dokonca ani rastlinného pôvodu.
Pri mutagenéze nedochádza k zavedeniu cudzích génov. Mutagenéza jednoducho znamená prirodzenú alebo indukovanú mutáciu. V rastlinách sa tým zvyšuje genetická variabilita a ponúka sa väčší priestor pre prírodný výber smerom k plodinám s vyššími výnosmi, väčšou odolnosťou voči chorobám, alebo skoršiemu dozrievaniu.
Mutagenéza umožňuje šľachtiteľom repky napríklad rozvíjať odrody schopné produkovať nutrične vhodnejšie zloženie oleja a repkové krmivo s vyššou výživovou hodnotou.

Po prvé, je dôležité si uvedomiť, že repka je prevažne samoopelivá, čo znamená, že väčšina kvetov repky olejnej je opeľovaných peľom pochádzajúcim z tej istej rastliny.
Vzhľadom na faktory, ako je vietor a hmyzie opeľovače, je možné, že sa peľ môže premiestňovať z jedného repkového poľa na porasty susedné, avšak tento potenciál pohybu peľu je významne obmedzený vzdialenosťou, vlastnosťami peľu, atď.

Ak nastane napriek tomu popísaná situácia, vzniknutá nová generácia rastlín repky má významne zníženú herbicídnu toleranciu k ALS inhibítorom, a preto je z praktického hľadiska dobre kontrolovaná širokou škálou registrovaných herbicídov.

Ak sa zameriame na problematiku kapustovitých burín a prenosu herbicídnej tolerancie spontánnym skrížením, vedci vysvetľujú, že v prirodzených podmienkach je to nepravdepodobné.
V laboratórnych podmienkach sa vedcom podarilo prinútiť rôzne kapustovité druhy ku kríženiu, ale vyžadovalo to špeciálne šľachtiteľské technológie. Podstatným je opäť výsledok takto vysoko odborného a prísne riadeného procesu - skrížené rastliny boli sterilné a neprodukovali žiadne osivo.

Cleravis

Cleravis

Viac informácií o herbicíde len pre CL repku

Detail prípravku
Hore