Clearfield® produkčný systém


V snahe dosiahnuť čo najúčinnejšiu kontrolu burín, pestovatelia a spoločnosti zaoberajúce sa ochranou rastlín spojili svoje sily a vyvinuli produkčné systémy, v ktorých sú herbicídy a rôzne druhy plodín vo vzájomnej interakcii. Tento prístup predstavuje pestovanie rôznych druhov plodín, ktoré sú tolerantné voči špecifickým herbicídom.

Clearfield® produkčný systém predstavuje celosvetovo akceptovaný prístup bez využitia transgenézy, ktorý poskytuje takýto spôsob ochrany rastlín farmárom na celom svete a dá sa využiť pri niekoľkých druhoch plodín.

Clearfield

Potreby farmárov, ktorí tieto rôzne druhy plodín pestujú, sú pomerne odlišné, avšak prínos pre ich prácu je trvalý. Clearfield® produkčný systém pre konkrétnu plodinu je založený na unikátnej forme tolerancie voči herbicídu a tiež na špecificky vyvinutom herbicíde, ktorý zabezpečuje:

  • Širokospektrálnu kontrolu burín prispôsobenú regionálnym podmienkam
  • Vysoké výnosy, rôzne druhy vhodné pre daný región
  • Kontrolu burín jednou aplikáciou (vo väčšine prípadov)
  • Celosezónnu kontrolu burín (vo väčšine prípadov)
  • Zvýšenie kvality úrody zničením burín, ktoré znižujú kvalitu zŕn
  • Úrodu, ktorá je v medzinárodnom obchodovaní akceptovaná na všetkých trhoch
Tieto výhody sú základom produkčného systému Clearfield® a v súčasnosti sú k dispozícii už aj v Európe pre pestovanie repky olejnej ozimnej a jarnej.

Hore