Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Aplikácia a pôsobenie prípravku PULSAR®

Pulsar 40 je herbicíd - AHS inhibítor, účinok spočíva v bránení tvorby aminokyselín (valín, leucín,izoleucín). Bez nich nie je možná tvorba proteínov a rastliny do 7 – 14 dní odumierajú. Pulsar 40 prenikádo rastliny cez voskovú vrstvičku a prieduchy na povrchu listu čo je jeho hlavným pôsobením, ale je tiež prijímaný koreňmi rastlín z pôdy takže poskytuje aj reziduálnu účinnosť.

Výhody aplikácie Pulsaru 40:

  • Účinná a unikátna možnosť postemergentnej likvidácie burín v slnečnici.
  • Kontaktný aj reziduálny účinok.
  • Výborná účinnosť na široké spektrum trávovitých aj širokolistých burín.
  • Riešenie problémových burín ťažko riešiteľných preemergentne (pichliač, ambrózia, durman, iva, voškovník).
  • Cielená aplikácia proti burinám – teda je možné použiť aj v agroenviromente.

Aplikácia:
Pulsar 40 aplikujeme postemergentne len do Clearfield® odrôd slnečnice, keď je slnečnica vo fáze 4 – 8 pravých listov (BBCH 14-18). Aplikujte len na slnečnicu, ktorá má na obale osiva značku Clearfield® tie sú tolerantné voči herbicídu Pulsar 40, normálne odrody slnečnice Pulsar 40 likviduje! Používajte minimálne 200 l vody na hektár. Hodinu po aplikácii postreku prípadný dážď nespôsobí zmytie postreku a stratu účinnosti. Slnečnica je veľmi dobre konkurencieschopná voči burinám, avšak až potom, čo sú rastliny dostatočne vyvinuté. Je mimoriadne dôležité v prvých 4-5 týždňoch po vysiatí slnečnice eliminovať buriny, aby sa slnečnica mohla dostatočne vyvinúť a dosiahnuť kvalitnú úrodu. Aplikujte Pulsar v období, keď je väčšina burín vyrastená a má 2-4 listy, buriny ktoré neskôr vyklíčia zastaví reziduálna účinnosť prípravku.

V prípade, že predpokladáte silné zaburinenie alebo dlhšie trvajúce sucho po aplikáciii, tak najlepšia a najistejšia kontrola burín v slnečnici sa dá dosiahnuť ak aplikujete preemergentne prípravok Wing P a následne Pulsar 40.

  • Likvidácia burín je nezávislá na počasí – aby pôdny herbicíd účinkoval potrebuje vlahu. V suchých podmienkach buriny vyrastajú z hlbších vrstiev pôdy a pôdny herbicíd ich nezastaví. V tomto prípade je záchranou pred plečkovaním postemergentá aplikácia Pulsaru.
  • Dlhodobá reziduálna účinnosť – prípravok Wing P má dlhú reziduálnu dobu pôsobenia a to 5 – 6 týždňov. V pôde sa aktivuje vlahou, takže v prípade, že bolo sucho po aplikácii a prvá vlna burín zlikvidovaná Pulsarom, neskôr prídu silnejšie zrážky a vzchádza druhá vlna burín, tak reziduálna účinnosť prípravku Wing P spolu s reziduálnou účinnosťou Pulsaru 40 spoľahlivo túto vlnu burín kontroluje.
  • Komplexné vyriešenie zaburinenia od začiatku – Wing P aj Pulsar sú komplexnými herbicídmi účinkujú na jedno aj dvojklíčnolistové buriny. Wing P zabezpečí počiatočnú účinnosť a dlhé reziduálne pôsobenie a Pulsar zlikviduje prípadné prerastené alebo problémové buriny, ťažko riešiteľné preemergentným ošetrením.
  • Zníženie rozvoja rezistencie burín na herbicídy – oba prípravky majú rozdielny mechanizmus pôsobenia v rastline, preto je rozvoj rezistencie burín značne obmedzený.

Informácie pre technológiu Clearfield® v slnečnici

Viac informácií o prípravku Pulsar - herbicíd do CL slnečnice

Pre dobré výsledky herbicídnej technológie Clearfield® je nutné dodržať niektoré pokyny.

Pokyny Clearfield na stiahnutie

Hore